joi, 27 mai 2010

Adunarea membrilor Filialei 1 Bistrita a SCMD

Adunarea generală  a Filialei 1 Bistriţa a SCMD pe luna mai, 2010

 

Joi, 27 mai 2010, a avut loc Adunarea generală a filialei noastre. Aşa cum s-a  stabilit de către membrii Filialei în cadrul Adunării generale din luna aprilie, în ultima zi de joi din fiecare lună s-a statuat să ne adunăm în vederea stabilirii unor măsuri concrete privind situaţia social-politică existente în ţară.

Preşedintele, colonel (r) Maftei Taloş, a supus aprobării următoarea Ordine de zi: 1. Completarea Biroului Operativ Judeţean al Filialei 1 Bistriţa  cu următoarele compartimente – A. Compartiment Juridic; B. Compartiment patrimoniu;

C. Compartiment financiar-contabilitate; D. Compartiment muncă şi ocuparea forţei de muncă; E. Compartiment media şi comunicare; F. Compartiment relaţii cu alte instituţii, organizaţii, etc.; G. Compartiment organizare.

2. Prezentarea unor măsuri pentru perioada următoare.  

3. Prezentarea unui program de activitate trimestrial.

4. Prezentarea ultimelor documentelor de la  sediul central al SCMD şi alte probleme organizatorice.

          Trecându-se la punctul 1 al Ordinii de zi, s-a supus la vot completarea Biroului Operativ judeţean cu compartimentele respective. Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Au fost aleşi ca responsabili de compartimente următorii: mr. (r) FEIER AUGUSTIN – compartimentul juridic; colonel (r) IONIŢĂ FLOREA – compartimentul patrimoniu; lt. col  (r) ORBAN IOAN – compartimentul financiar contabilitate; colonel (r) FILIP DORIN - compartimentul media şi comunicare; colonel (r) GAFTONE IOAN – compartimentul relaţii cu alte instituţii, sindicate, organizaţii, etc.; lt. col. (r) SUCIU NICOLAE – compartiment organizare.

          Cu acest prilej s-au stabilit şi direcţionalii pentru poliţie, jandarmerie, pompieri, ca şi pentru alte localităţi – respectiv pentru Prundu Bârgăului şi Năsăud.

          La punctul 2 al ordinii de zi s-a stabilit organizarea unei întâlniri cu prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru includerea Filialei 1 Bistriţa a SCMD în Comisia Judeţeană de Dialog Social. În scopul atragerii unor noi membrii s-a hotărât trimiterea tuturor cadrelor militare din întregul sistem naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a unor scrisori din partea Biroului Operativ Judeţean. (Textul acestei scrisori îl trimitem în ANEXA nr. 1). Domnul colonel (r) Vasile Galoş a dat citire textului scrisorii care a fost supus aprobării adunării generale. A fost adoptat cu unanimitate de voturi. Tot la acest punct a fost prezentat, din nou, Statutul SCMD.

          La punctul 3 al ordinii de zi, colonel (r) Taloş Maftei a prezentat câteva din măsurile imediate stabilite în Programul de activitate trimestrial. Printre acestea au fost: reflectarea activităţii Filialei 1 Bistriţa a SCMD în mas media locală şi pe blogul pe care îl avem la dispoziţie; participarea şi sprijinirea acţiunilor sindicale pe plan local; întâlnirea Biroului Operativ Judeţean cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale judeţene şi stabilirea unor protocoale de acţiune comună; organizarea unor întâlniri periodice cu parlamentarii judeţului, cu reprezentanţii adminstraţiei locale prefect, preşedinte Consiliu Judeţean, primar, consilieri locali, etc). 

La punctul 4 al ordinii de zi, secratarul filialei, col. (r) Filip Dorin a dat citire scrisorii trimise de preşedintele SCMD, domnul col. (r) dr. Mircea Dogaru, ministrului apărării naţionale, Gabriel Oprea, după votul din Senat a proiectului Legii unice a pensiilor, apoi a prezentat răspunsul dat de domnul preşedinte întrebărilor unor membrii ai sindicatului. A prezentat şi atitudinea conducerii centrale a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, respectiv a generalului (r) Mihai Iliescufaţă de SCMD. Poziţia Filialei Judeţene a ANCMRR este aceea de UNITATE în diversitate şi nu de dezbinare, aşa cum rezultă din scrisoarea „de uz intern” a generalului Iliescu. Poziţia sindicatului şi implicit a membrilor filialei noastre este foarte clară: sindicatul sprijină pe toate căile LEGALE apărarea drepturilor TUTUROR CADRELOR MILITARE, inclusiv a celor active, din ÎNTREG SISTEMUL NAŢIONAL de APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ şi SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ. Aşadar, sindicatul este un liant nu o unealtă a lui Băsescu, cel care foloseşte principiul „dezbină ca să stăpâneşti”. Domnul general Iliescu, după cum au observat şi membrii noştri de sindicat, se raliază trup şi suflet acestui principiu. Unde vă este DEMNITATEA ŞI ONOAREA, domnule general ?

Colonel (r) Amariei Vasile a prezentat propunerea legislativă iniţiată de SCMD

Depusă la Camera Deputaţilor cu privire la modificarea Legii 80/1995, Statutul Cadrelor Militare. În esenţă se solicită schimbarea denumirii de militar „în rezervă şi în retragere” ci sintagmele cadre militare „în activitate” şi „în rezervă”.

În încheierea adunării, secretarul filialei a prezentat situaţia la zi a membrilor de sindicat precum şi măsurile pentru plata cotizaţiei în totalitate.

 

Pt. Conformitate

Secretarul Filialei 1 Bistriţa a SCMD

Colonel (r) FILIP DORIN

În continuare vă comunic textul scrisorii - Anexa 1. 

ANEXA nr. 1

 

Camarade !

 

Am ales această cale pentru a te informa de existenţa şi în judeţul nostru a Filialei 1 Bistriţa a Sindicatului Cadrelor Militare Disponbilizate, în Rezervă şi în Retragere. Ce îşi propune acest sindicat ? Vă prezentăm în continuare câteva din scopurile acestuia, rezultate din Statutul său:

- Realizarea untăţii şi forţei de acţiune ale membrilor săi pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legale şi legitime ale tuturor categoriilor de militari, din întreg Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Puiblică şi Siguranţă Naţională;

- Asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cadrelor militare disponibilizate, în rezervă şi retragere;

- Dreptul la pensie militară de stat, respectiv dreptul la pensie ocupaţională, decentă, în raport cu munca depusă, greutăţile, privaţiunile, riscurile, sacrificiile personale şi familiale suportate în cariera militară.

          Dezamăgirea noastră, atât a militarilor activi, cât şi a celor în rezervă şi retragere, este lipsa de interes manifestată de lumea politică, în majoritatea ei, faţă de ARMATĂ, faţă de acest stâlp al INDEPENDENŢEI şi SUVERANITĂŢII României, un adevărat simbol al naţiunii !

          Cineva trebuie să apere şi interesele noastre ! Iată de ce ne-am asociat în acest sindicat !

          Folosim această cale să te chemăm şi pe tine ! Nu fii indiferent ! Nu aştepta să-ţi pice din cer drepturile ! Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în traistă ! Vino împreună cu noi, nu alăturea de noi !

          Înscrierea este simplă: îţi trebuie o copie xerox după prima filă a Livretului militar sau după un cupon de pensie, 2 (două) fotografii tip buletin, să completezi o cerere şi să achiţi o cotizaţie anuală de 120 (una sută două zeci) lei. Cotizaţia poate fi plătită şi pe şase luni, respectiv 60 lei. Pentru înscriere vă puteţi prezenta la Cercul Militar Bistriţa, str. Parcului, nr. 2, în ultima miercuri sau joi din fiecare lună, între orele 11.00 – 13.00 când are loc şi adunarea Generală a filialei 1 Bistriţa.   

 

Biroul Operativ al Filialei 1 Bistriţa al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă şi în Retragere