joi, 27 mai 2010

Adunarea membrilor Filialei 1 Bistrita a SCMD

Adunarea generală  a Filialei 1 Bistriţa a SCMD pe luna mai, 2010

 

Joi, 27 mai 2010, a avut loc Adunarea generală a filialei noastre. Aşa cum s-a  stabilit de către membrii Filialei în cadrul Adunării generale din luna aprilie, în ultima zi de joi din fiecare lună s-a statuat să ne adunăm în vederea stabilirii unor măsuri concrete privind situaţia social-politică existente în ţară.

Preşedintele, colonel (r) Maftei Taloş, a supus aprobării următoarea Ordine de zi: 1. Completarea Biroului Operativ Judeţean al Filialei 1 Bistriţa  cu următoarele compartimente – A. Compartiment Juridic; B. Compartiment patrimoniu;

C. Compartiment financiar-contabilitate; D. Compartiment muncă şi ocuparea forţei de muncă; E. Compartiment media şi comunicare; F. Compartiment relaţii cu alte instituţii, organizaţii, etc.; G. Compartiment organizare.

2. Prezentarea unor măsuri pentru perioada următoare.  

3. Prezentarea unui program de activitate trimestrial.

4. Prezentarea ultimelor documentelor de la  sediul central al SCMD şi alte probleme organizatorice.

          Trecându-se la punctul 1 al Ordinii de zi, s-a supus la vot completarea Biroului Operativ judeţean cu compartimentele respective. Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Au fost aleşi ca responsabili de compartimente următorii: mr. (r) FEIER AUGUSTIN – compartimentul juridic; colonel (r) IONIŢĂ FLOREA – compartimentul patrimoniu; lt. col  (r) ORBAN IOAN – compartimentul financiar contabilitate; colonel (r) FILIP DORIN - compartimentul media şi comunicare; colonel (r) GAFTONE IOAN – compartimentul relaţii cu alte instituţii, sindicate, organizaţii, etc.; lt. col. (r) SUCIU NICOLAE – compartiment organizare.

          Cu acest prilej s-au stabilit şi direcţionalii pentru poliţie, jandarmerie, pompieri, ca şi pentru alte localităţi – respectiv pentru Prundu Bârgăului şi Năsăud.

          La punctul 2 al ordinii de zi s-a stabilit organizarea unei întâlniri cu prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru includerea Filialei 1 Bistriţa a SCMD în Comisia Judeţeană de Dialog Social. În scopul atragerii unor noi membrii s-a hotărât trimiterea tuturor cadrelor militare din întregul sistem naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a unor scrisori din partea Biroului Operativ Judeţean. (Textul acestei scrisori îl trimitem în ANEXA nr. 1). Domnul colonel (r) Vasile Galoş a dat citire textului scrisorii care a fost supus aprobării adunării generale. A fost adoptat cu unanimitate de voturi. Tot la acest punct a fost prezentat, din nou, Statutul SCMD.

          La punctul 3 al ordinii de zi, colonel (r) Taloş Maftei a prezentat câteva din măsurile imediate stabilite în Programul de activitate trimestrial. Printre acestea au fost: reflectarea activităţii Filialei 1 Bistriţa a SCMD în mas media locală şi pe blogul pe care îl avem la dispoziţie; participarea şi sprijinirea acţiunilor sindicale pe plan local; întâlnirea Biroului Operativ Judeţean cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale judeţene şi stabilirea unor protocoale de acţiune comună; organizarea unor întâlniri periodice cu parlamentarii judeţului, cu reprezentanţii adminstraţiei locale prefect, preşedinte Consiliu Judeţean, primar, consilieri locali, etc). 

La punctul 4 al ordinii de zi, secratarul filialei, col. (r) Filip Dorin a dat citire scrisorii trimise de preşedintele SCMD, domnul col. (r) dr. Mircea Dogaru, ministrului apărării naţionale, Gabriel Oprea, după votul din Senat a proiectului Legii unice a pensiilor, apoi a prezentat răspunsul dat de domnul preşedinte întrebărilor unor membrii ai sindicatului. A prezentat şi atitudinea conducerii centrale a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, respectiv a generalului (r) Mihai Iliescufaţă de SCMD. Poziţia Filialei Judeţene a ANCMRR este aceea de UNITATE în diversitate şi nu de dezbinare, aşa cum rezultă din scrisoarea „de uz intern” a generalului Iliescu. Poziţia sindicatului şi implicit a membrilor filialei noastre este foarte clară: sindicatul sprijină pe toate căile LEGALE apărarea drepturilor TUTUROR CADRELOR MILITARE, inclusiv a celor active, din ÎNTREG SISTEMUL NAŢIONAL de APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ şi SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ. Aşadar, sindicatul este un liant nu o unealtă a lui Băsescu, cel care foloseşte principiul „dezbină ca să stăpâneşti”. Domnul general Iliescu, după cum au observat şi membrii noştri de sindicat, se raliază trup şi suflet acestui principiu. Unde vă este DEMNITATEA ŞI ONOAREA, domnule general ?

Colonel (r) Amariei Vasile a prezentat propunerea legislativă iniţiată de SCMD

Depusă la Camera Deputaţilor cu privire la modificarea Legii 80/1995, Statutul Cadrelor Militare. În esenţă se solicită schimbarea denumirii de militar „în rezervă şi în retragere” ci sintagmele cadre militare „în activitate” şi „în rezervă”.

În încheierea adunării, secretarul filialei a prezentat situaţia la zi a membrilor de sindicat precum şi măsurile pentru plata cotizaţiei în totalitate.

 

Pt. Conformitate

Secretarul Filialei 1 Bistriţa a SCMD

Colonel (r) FILIP DORIN

În continuare vă comunic textul scrisorii - Anexa 1. 

ANEXA nr. 1

 

Camarade !

 

Am ales această cale pentru a te informa de existenţa şi în judeţul nostru a Filialei 1 Bistriţa a Sindicatului Cadrelor Militare Disponbilizate, în Rezervă şi în Retragere. Ce îşi propune acest sindicat ? Vă prezentăm în continuare câteva din scopurile acestuia, rezultate din Statutul său:

- Realizarea untăţii şi forţei de acţiune ale membrilor săi pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legale şi legitime ale tuturor categoriilor de militari, din întreg Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Puiblică şi Siguranţă Naţională;

- Asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cadrelor militare disponibilizate, în rezervă şi retragere;

- Dreptul la pensie militară de stat, respectiv dreptul la pensie ocupaţională, decentă, în raport cu munca depusă, greutăţile, privaţiunile, riscurile, sacrificiile personale şi familiale suportate în cariera militară.

          Dezamăgirea noastră, atât a militarilor activi, cât şi a celor în rezervă şi retragere, este lipsa de interes manifestată de lumea politică, în majoritatea ei, faţă de ARMATĂ, faţă de acest stâlp al INDEPENDENŢEI şi SUVERANITĂŢII României, un adevărat simbol al naţiunii !

          Cineva trebuie să apere şi interesele noastre ! Iată de ce ne-am asociat în acest sindicat !

          Folosim această cale să te chemăm şi pe tine ! Nu fii indiferent ! Nu aştepta să-ţi pice din cer drepturile ! Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în traistă ! Vino împreună cu noi, nu alăturea de noi !

          Înscrierea este simplă: îţi trebuie o copie xerox după prima filă a Livretului militar sau după un cupon de pensie, 2 (două) fotografii tip buletin, să completezi o cerere şi să achiţi o cotizaţie anuală de 120 (una sută două zeci) lei. Cotizaţia poate fi plătită şi pe şase luni, respectiv 60 lei. Pentru înscriere vă puteţi prezenta la Cercul Militar Bistriţa, str. Parcului, nr. 2, în ultima miercuri sau joi din fiecare lună, între orele 11.00 – 13.00 când are loc şi adunarea Generală a filialei 1 Bistriţa.   

 

Biroul Operativ al Filialei 1 Bistriţa al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă şi în Retragere

duminică, 16 mai 2010

Cine seamana vant, culege furtuna !

A fost publicat in Rasunetul – bistrita in data de 15.05.2010

 

Cine seamănă VÂNT, culege FURTUNĂ !

 

          Am dat acest titlu articolului meu considerând că „marinelu” lu peşte prăjit, ar cam trebui să ştie acest proverb foarte vechi. Puţin îi pasă acestui individ de ŢARĂ sau de POPOR. Ca bişniţar notoriu ce s-a declarat, a demonstrat cu claritate că STATUL este El – SUPREMUL. Pentru mine individul nu este preşedintele meu: el este preşedintele „tâmpiţilor” care l-au ales. Poate unii dintre dumneavoastră se vor supăra când am scris „tâmpiţi”. Greşiţi fundamental: vă amintesc discuţia ce o purta individul Băsescu cu un „intelectual”, aşa-zis „de marcă”, atunci când, cu guriţa lui aia dulce de spurcată ce este, Băsescu a spus – „Şcoala românească a scos şi scoate numai tâmpiţi”. Sigur că da, şi eu sunt un „tâmpit” pentru că şi eu sunt produsul Şcolii româneşti. Numai că din cei 22 de milioane de „tâmpiţi”, eu sunt unul care nu

l-a votat pe acest mafiot. Aşa că mă consider un „tâmpit” nemanipulabil, un „tâmpit” care „nu mai pune botul” la minciunile, mai mult decât evidente ale lui Băsescu. Evident că, anonimii de tipul individului B.....n, care mă interpela telefonic la o emisiune a lui Alin Cordoş de la AsTV, că „Armata nu a participat la război de peste 60 de ani”, vor spune că: „comuniştii, minerii, securiştii” etc., etc., etc. Mai întâi, să îi răspund la treaba cu „războiul” acestui purtător al unui singur neurorn (dacă îl are şi pe ăla !). Armata este unul din pilonii NECESARI şi OBLIGATORII pentru menţinerea INDEPENDENŢEI şi SUVERANITĂŢII unui stat, măi anonimule ! Dacă n-ar fi fost Armata română, în cei 60 de ani pe care îi evoci, acum nu te mai puteai exprima în limba maică-ti (ca să înţelegi că e vorba de „limba maternă”). Dar probabil că lipsa ta de cultură, (produsul Şcolii româneşti, nu-i aşa !) te determină să uiţi că în anii ’60, era un „Plan Valev”, plan care desfiinţa România. În 1968, România ar fi fost ocupată de trupele „pretine” ale Tratatului de la Varşovia. NUMAU EXISTENŢA ARMATEI ROMÂNE a împiedicat desfiinţarea STATULUI ROMÂN ! Dar, ce

să-i faci, este ceva mai greu de înţeles pentru unul care „pune botul” la toate diversiunile MARELUI MINCINOS MANIPULATOR !

          Am devenit anti Băsescu în momentul când am realizat că acest individ este total lipsit de scrupule: lipsit de loialitate – şi-a trădat absolut toţi prietenii; demagog fără limite – nimic din ce a promis nu a îndeplinit !; mincinos indiscutabil – până şi el crede că crede ce-i iese pe gură !; dictatorial (nu autoritar) – nu suportă nici o critică. Se crede Dumnezeu. Are impresia că tot ce emite el este genial. Cine a avut curajul

să-l contrazică a fost înlăturat, începând cu Andrei Pleşu. Este un tip laş. Nu are curajul să participe la o reală dezbatere la unul din posturile de televiziune unde este criticat. Preferă să „boicoteze” aceste posturi, decretându-le ca fiind ale „mogulilor”, de parcă posturile care îl pupă şi-l ling de sus şi până jos, ar fi ale unor extratereştri, nu ale altor moguli. Da, dar ale mogulilor care fac parte din gaşca lui ! Şi totuşi, are un merit incontestabil: este un maestru desăvârşit al însămânţării discordiei între oameni, între toate categoriile sociale, în interiorul acestor categorii sociale, între sindicate şi sindicalişti, între profesori şi părinţi, bolnavi şi medici, împotriva Parlamentului, împotriva Justiţiei, a magistraţilor, împotriva Armatei, a pensionarilor, a bugetarilor, etc., etc., etc. Dictonul „dezbină ca să stăpâneşti” este scris pe stindardul băsescian. Nu am nimic cu membrii şi simpatizanţii Partidului Democrat Liberal. Recunosc, şi eu am făcut parte din acest partid. Dar pe vremea aceea Partidul Democrat avea o serie de oameni de valoare deosebită. Sigur, mulţi dintre ei au îmbătrânit. Alţii au murit. Unii, din păcate au murit dureros de tineri. Acum însă, actualul partid seamănă foarte mult cu partidul comunist. Băsescu a avut dreptate. Dar vina „bolşevizării” actualului PDL este ÎN TOTALITATE a SUPREMULUI ! El este PRIMUL BOLŞEVIC AL ŢĂRII !

          Personal, mă bucur că acum, Băsescu îi pedepseşte pe TOŢI, mai ales pe cei care au avut încredere în el şi l-au votat. Dar şi pe cei indiferenţi, „scârbiţi de politică”, adică pe cei care nu au mers la vot. Ne merităm soarta. Chiar dacă acum bătrânii pensionari (care l-au votat) strigă la jandarmi: „Apăraţi un criminal !”, şi „Jos Băsescu!”, „Acest Băsescu e mai rău ca Ceauşescu!”, asta nu înseamnă decât faptul că Băsescu culege ce a semănat !

          Pe cine crede individul ăsta că mai păcăleşte ? De cinci ani şi cinci luni de când este la putere ce a făcut Băsescu pentru ŢARĂ şi pentru CETĂŢENII României ?

NIMIC ! Absolut NIMIC ! Pentru el şi gaşca lui: TOTUL ! Este mai mult ca sigur că va veni momentul când el şi gaşca lui vor trebui să dea socoteală despre faptele lor!

Are impresia că suntem atât de proşti pentru că i-a mers până acum, dar ulciorul nu merge de multe ori la apă ! De când este preşedinte, zilnic pe masa lui, în fiecare dimineaţă, are tabloul a tot ceea ce se întâmplă în România şi în lume – sintezele informative al organelor de informaţii competente sunt dovezi incontestabile că BĂSESCU ŞTIA DE CRIZĂ ÎNCĂ DIN 2008 ! Dar a reuşit să-i prostească pe proşti şi în anul electoral 2009 A ASCUNS ADEVĂRUL ! Ba mai mult decât atât: pentru a se asigura că va fi ales a doua oară, a încălcat grosolan Constituţia şi nu a permis un alt prim ministru care ar fi descoperit ADEVĂRUL falimentului politicii băsesciene cu scopul trimiterii în faliment a României. 

          Într-unul din articolele precedente scriam că Băsescu nu VREA să ne prezinte ADEVĂRUL cu privire la împrumutul luat de guvernul Băsescu-Boc. La sfârşitul anului 2008 România era datoare 17 miliarde de euro. Sub guvernarea Băsescu-Boc, datoria a crescut cu 71 miliarde de euro ! Unde sunt banii, respectiv 54 miliarde de lei ? Să ne uităm la sumele IMENSE folosite în campania electorală prezidenţială, să ne uităm la licitaţiile trucate din anul 2009 şi 2010 ! Să ne uităm la IMENSA RISIPĂ A BANILOR PUBLICI – la mai toateAgenţiile sau instituţiile deconcentrate s-au plătit câte doi-trei directori în acelaşi timp – cel vechi (PSD-ist sau PNL-ist) şi cel nou, automat PDL-ist. Membrii AGA, salarii de 30 – 40.000 euro, etc., etc., etc.

          Dacă în decmbrie 1989 a fost revoluţia tinerilor, păzeşte-te Băsescule ! Anul 2010 ar putea fi revoluţia părului alb ! Atunci tinerii nu mai aveau ce pierde ! Acum, ATENŢIE ! NU MAI AU CE PIERDE NICI OAMENII ÎN VÂRSTĂ !

          Oi fi fost tu, Băsescule, căpitan al unei nave maritime, dar acum eşti căpitanul navei numită România, navă pe care ai aruncat-o într-o furtună provocată de tine !

CINE SEAMĂNĂ VÂNT, CULEGE FURTUNĂ !

 

Colonel (r) DORIN FILIP

marți, 11 mai 2010

Prietenului meu PDL-ist

A fost publicat in ziarul "Rasunetul" Bistrita, in data de 11.05.2010, articolul pe care il postez mai jos.

Prietenului meu PDL-ist, domnului profesor T.

 

Domnule profesor T., îmi cer iertare pentru că nu ai mai vrut să-mi răspunzi la salut atunci când m-ai sunat să-l sprijin pe Băsescu, iar eu te-am refuzat. Astăzi, 07 mai 2010, pot să declar că ai avut dreptate: Băsescu a ajuns SUPREMUL, ceea ce ţi-ai dorit cu ardoare. Acum două luni de zile, respectiv în 04 martie 2010, sub titlul „SĂ NE AŞTEPTĂM LA VREMURI ŞI MAI GRELE” publicam în ziarul „Răsunetul” câteva previziuni la ceea ce urmează să ni se întâmple sub conducerea „înţeleaptă” a găştii conduse de un individ lipsit de scrupule, respectiv a conducerii lui BĂ, SESCU- mpesc toate. Iată cum, din păcate, eu am avut, cu adevărat, eu dreptate, domnule profesor T.: „Îmbogăţirea şi mai puternică a celor bogaţi şi sărăcirea şi mai puternică a celor săraci. Asta este adevărata politică a lui Bă,sescu(mpesc toate) – Boc. (Îi trec nedespărţiţi, pentru că este mai mult decât evident că Boc este marioneta lui Băsescu!)”. Ia uită-te domnule profesor pensionar ! Vezi cum cele scrise de mine se adeveresc punct cu punct: Iată cum SCAD TOATE PENSIILE, nu numai cele de lux. Mai mult decât atât, SCAD şi TOATE SALARIILE ! Acum toţi băsescienii sunt fericiţi şi strigă la unison: AŞA VĂ TREBUIE CORUPŢILOR ! AŞA VĂ TREBUIE BUGETARILOR (citiţi profesori, doctori, poliţie,  armată, jandarmerie, justiţie, funcţionari publici, etc.), PENSIONARILOR ! BINE VĂ FACE BĂSESCU ! TOŢI aveţi SALARII şi PENSII NESIMŢITE !  DE ACEEA  trebuie ca pensiile şi salariile voastre să crească prin SCĂDERE !

Domnule profesor, te rog să te întrebi: UNDE SUNT BANII împrumutaţi de la FMI până acum ? Eu zic să citeşti afişul (ascuns) în buzunarul contractelor încheiate în anul 2009 şi 2010 de guvernul incompetent Băsescu-Boc, păguboase pentru NOI dar «competente» PENTRU EI ! Chiar în judeţul Bistriţa-Năsăud, ia vezi matale cine «repară» drumurile judeţene ? În buzunarele adevăraţilor nesimţiţi, a celor care ne conduc, încă, ţara ! Băsescu se poate mândri: AICI SUNT BANII dumneavoastră !

Adică în: buzunarul lui Cocoş-Udrea, a lui Videanu, a lui Prigoană, a fraţilor Păunescu, a lui Irinel Columbeanu, a fratelui lui Băsescu, a fiicelor lui Băsescu, a lui Blaga, a lui Berceanu, a tuturor acoliţilor, a găştii lor ! Banii dumneavoastră sunt în enorma evaziune fiscală, evaziune fiscală pentru care nesimţitul şi incompetentul guvern Băsescu-Boc nu a luat şi nu ia nici un fel de măsură !

Aşadar, Băsescu şi-a dat, încă odată, arama pe faţă. Ce grijă faţă de oameni, ce să caute soluţii pentru repornirea economiei ! Scopul SUPREMULUI este ca el şi gaşca lui SĂ SE ÎMBOGĂŢEASCĂ şi mai mult ! Scopul este să – Hă, hă, hă.....

v-am ciuruit Bugetari şi Pensionari NESIMŢIŢI !     

          Rezultatul politicii iresponsabile băsesciene îl va constitui, până în decembrie anul acesta, creşterea TVA-ului, creşterea COTEI UNICE ! Bugetarii vor pleca în masă în străinătate, sute de mii de pensionarii vor muri pe capete ! Pentru acest, cu adevărat, genocid social, Băsescu şi gaşca lui va trebui să fie condamnaţi, nu numai de Istorie, ci şi de JUSTIŢIE ! 

SĂ MURIŢI BINE (şi mai ales) RAPID ! - este urarea SUPREMULUI !

Colonel (r) DORIN FILIP

vineri, 7 mai 2010

Familia muta

Folosind ca baza cele consemnate de domnul colonel (r) MARIAN TUDOR din Bucuresti, am completat si am publicat ]n ziarul "Rasunetul" din Bistrita articolul pe care il postez in continuare: 

Familia MUTĂ

       Ghiocelul - prin gingăşia lui, niciodată nu a demonstrat slugărnicie, ci puritate, simplitate şi respect. Cu durere în suflet observ că poziţia minunată a albului ghiocel este ridicată la rang de virtute de o «gaşcă» aservită puterii actuale.

       De câteva luni de zile, (dacă nu chiar de câţiva ani de zile) nu sesizez nici o reacţie a cadrelor militare care mai activează în sistemul militar. OARE DE CE ?

- Ignoranţă - ceva ce caracterizează ansamblul general al societăţii româneşti (vezi rezultatele alegerilor din ultimii... ani);

- Frică - şi atunci asta este limita maxima a degradării - se uită Jurământul militar;

- Laşitatea - ceva ce caracterizează o anumită categorie de cadre militare, categoria acelora care fug de răspunderea în faţa semenilor lor !

       Oare nimeni dintre noi (ei) nu vede ce se întâmplă ?

       Acum 20 de ani aveam o armată de peste 350.000 de militari şi poate, câţiva generali. Acum avem peste… generali (cifră necunoscută pentru că sunt înglobaţi la «generali» şi cei făcuţi «la Apelul de seară», sportivul X sau Y, şoferul nu ştiu cui, fost un foarte bun, presupun, subofiţer – respectiv cazul Onţanu şi mulţi alţii făcuţi de TOŢI preşedinţii României, în dispreţul celui mai elementar bun simţ, dar şi al legilor militare !), şi poate, câţiva, peste 50.000 de militari.

       Se vorbeşte, astăzi, de eficienţă, de standarde ridicate, de tehnică de ultimă generaţie, de cunoaşterea limbii engleze, etc., dar nu se vorbeşte nimic despre:

transformarea structurilor militare în ceva ce seamănă mai mult a bătaie de joc: - grupă de 2 - 3 militari; - pluton de 10 - 15 militari; - companie 1 - 2 plutoane;

tehnică de luptă împrumutată (donată) sau cumpărată, (probabil de «ultimă generaţie»,  acum 15 - 20 de ani !) la un preţ mult mai mare decât cel real, dar aptă pentru acţiunile de acum 20 de ani şi acum revitalizată cu sume imense acordate prin contracte, în special unor firme israeliene. Tot aşa, prin 1960, plăteam ruşilor pentru tancul T 34 – 85, sume imense, iar ei ne trimeteau tancuri «noi» proaspăt vopsite. Cum dădeai vopseaua jos, vedeai loviturile primite în cel de-al doilea război mondial !

Astăzi se face o temeinică verificarea lingvistică - nivel STANAG... dar mai puţin cunoaşterea limbii române. «Eficienţa  se vede în apariţia maşinilor cu girofar care confirmă prezenţa unor asa - zise «personalităţi» la activităţi protocolare şi mai puţin la acţiuni de luptă. Nu trebuie să uităm (ceea ce unii au uitat deja) că pentru militari, LUPTA se desfăşoară şi pe timp de PACE. Armata LUPTĂ şi EXISTĂ pentru menţinerea PĂCII. (Asta a uitat şi un tip lipsit de ori ce urmă de neuroni, care, într-o emisiune la AsTV îmi «sugera» că ARMATA nu a luptat de peste 60 de ani !)

      Astăzi doar se vorbeşte. Dar exista o FAMILIE care A TĂCUT ŞI CARE TACE

 In continuare : "FAMILIA MUTĂ". Asăzi şi acum, de la soldat la general în activitate, toţi TAC. Oare DE CE ? Care să fie cauza ? Din păcate tac şi ceilalţi militari din întregul SISTEM NAŢIONAL de apărare, ordine publică şi Siguranţă Naţională ! Unde este verticalitatea ARMATEI ROMANE, a POLIŢIEI ROMÂNE, JANDARMERIEI ROMÂNE, a celor din Sistemul siguranţei Naţionale  ?

Vai de voi care sunteti ! Vai de noi care am fost !

Tăceţi domnilor – PATRIA NU VĂ VA FI RECUNOSCĂTOARE, IAR ISTORIA NU VĂ VA IERTA !

Colonel (r) TUDOR MARIAN

Colonel (r) FILIP DORIN

Prietenului meu PDL-ist, domnului professor T.

 

Domnule profesor T., îmi cer iertare pentru că nu ai mai vrut să-mi răspunzi la salut atunci când m-ai sunat să-l sprijin pe Băsescu, iar eu te-am refuzat. Astăzi, 07 mai 2010, pot să declar că ai avut dreptate: Băsescu a ajuns SUPREMUL, ceea ce ţi-ai dorit cu ardoare. Acum două luni de zile, respectiv în 04 martie 2010, sub titlul „SĂ NE AŞTEPTĂM LA VREMURI ŞI MAI GRELE” publicam în ziarul „Răsunetul” câteva previziuni la ceea ce urmează să ni se întâmple sub conducerea „înţeleaptă” a găştii conduse de un individ lipsit de scrupule, respectiv a conducerii lui BĂ, SESCU- mpesc toate. Iată cum, din păcate, eu am avut, cu adevărat, dreptate, domnule profesor T.: „Îmbogăţirea şi mai puternică a celor bogaţi şi sărăcirea şi mai puternică a celor săraci. Asta este adevărata politică a lui Bă,sescu(mpesc toate) – Boc. (Îi trec nedespărţiţi, pentru că este mai mult decât evident că Boc este marioneta lui Băsescu!)”. Ia uită-te domnule profesor pensionar ! Vezi cum cele scrise de mine se adeveresc punct cu punct: Iată cum SCAD TOATE PENSIILE, nu numai cele de lux. Mai mult decât atât, SCAD şi TOATE SALARIILE ! Acum toţi băsescienii sunt fericiţi şi strigă la unison: AŞA VĂ TREBUIE CORUPŢILOR ! AŞA VĂ TREBUIE BUGETARILOR (citiţi profesori, doctori, poliţie,  armată, jandarmerie, justiţie, funcţionari publici, etc.), PENSIONARILOR ! BINE VĂ FACE BĂSESCU ! TOŢI aveţi SALARII şi PENSII NESIMŢITE !  DE ACEEA  trebuie ca pensiile şi salariile voastre să crească prin SCĂDERE !

Domnule profesor, te rog să te întrebi: UNDE SUNT BANII împrumutaţi de la FMI până acum ? Eu zic să citeşti afişul (ascuns) în buzunarul contractelor încheiate în anul 2009 şi 2010 de guvernul incompetent Băsescu-Boc, păguboase pentru NOI dar «competente» PENTRU EI ! Chiar în judeţul Bistriţa-Năsăud, ia vezi matale cine «repară» drumurile judeţene ? În buzunarele adevăraţilor nesimţiţi, a celor care ne conduc, încă, ţara ! Băsescu se poate mândri: AICI SUNT BANII dumneavoastră !

Adică în: buzunarul lui Cocoş-Udrea, a lui Videanu, a lui Prigoană, a fraţilor Păunescu, a lui Irinel Columbeanu, a fratelui lui Băsescu, a fiicelor lui Băsescu, a lui Blaga, a lui Berceanu, a tuturor acoliţilor, a găştii lor ! Banii dumneavoastră sunt în enorma evaziune fiscală, evaziune fiscală pentru care nesimţitul şi incompetentul guvern Băsescu-Boc nu a luat şi nu ia nici un fel de măsură ! 

          Aşadar, Băsescu şi-a dat, încă odată, arama pe faţă. Ce grijă faţă de oameni, ce să caute soluţii pentru repornirea economiei ! Scopul SUPREMULUI este ca el şi gaşca lui SĂ SE ÎMBOGĂŢEASCĂ şi mai mult ! Scopul este să – Hă, hă, hă.....v-am ciuruit Bugetari şi Pensionari NESIMŢIŢI !     

          Rezultatul politicii iresponsabile băsesciene îl va constitui, până în decembrie anul acesta, creşterea TVA-ului, creşterea COTEI UNICE ! Bugetarii vor pleca în masă în străinătate, sute de mii de pensionarii vor muri pe capete ! Pentru acest, cu adevărat, genocid social, Băsescu şi gaşca lui va trebui să fie condamnaţi, nu numai de Istorie, ci şi de JUSTIŢIE !  

SĂ MURIŢI BINE (şi mai ales) RAPID - este urarea SUPREMULUI !

Colonel (r) DORIN FILIP

luni, 3 mai 2010

Adunarea generala a filialei 1 Bistrita

Adunarea generală

- 29.04.2010 -

 

          Joi, 29 aprilie, a.c., a avut loc adunarea generală lunară a membrilor Filialei 1 Bistriţa a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă şi în Retragere. La o lună de la înfiinţarea acestei filiale, respectiv în luna martie a.c., membrii de sindicat au hotărât să se întâlnească  în ultima zi de joi din fiecare lună.

În deschiederea adunării, preşedintele filialei, colonel în rezervă Taloş Maftei, a arătat scopul acesteia – respectiv, prezentarea unui scurt bilanţ, de la înfiinţare (08 februarie 2010) şi până în prezenr, stabilirea unor măsuri în vederea creşterii numărului de membrii şi organizarea activităţii pentru următoarea lună. Vicepreşedintele, colonel rezervă Galoş Vasile, a prezentat o serie de activităţi desfăşurate de Biroul operativ al filialei. Secretarul filialei, colonel în retragere Filip Dorin a prezentat următoarele:

-         până la această dată s-au înscris în sindicatul nostru 72 de persoane; au plătit

cotizaţia 49 de persoane; din aceştia – 28 au plătit 120 lei, doi au plătiti tot 120 lei, direct la Bucureşti, iar 19 au plătit 60 lei.. Am trimis cotizaţia la Bucureşti, astfel,  26 x 120 = 2.280 lei; 60 x 10 = 600 lei. În total 2.880 lei.  Ulterior au mai plătit  cotizaţia (am actualizat în 03.05.2010) 2 x 120 = 240 lei, plus 60 x 7  = 420 lei, totalizând 680 lei. Din aceştia am cheltuit 20 lei la trimiterea cotizaţiei (2.880 lei) şi 15 lei folii plastic pentru dosare. Urmează să mai cheltuim 50 lei pentru o coroană cu prilejul Zilei Eroilor Neamului (13 mai 2010);

       -  s-a organizat şi desfăşurat întâlnirea cu un parlamentar al judeţului, deputatul PDL Ioan-Nelu Botiş;

       -  s-a trimis tuturor parlamentarilor din judeţ, Memoriul cadrelor militare din judeţul Bistriţa-Năsăud; memoriul a fost trimis în comun cu Filiala General Grigore Bălan a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, respectiv, a fost semnat de cei doi preşedinţi de filială – al sindicatului şi al Asociaţiei;         

       -   se impune cu necesitate stabilirea unei strategii de luptă în vederea respectării drepturilor pe care le avem, nu numai noi, militarii disponibilizaţi, în rezervă şi în retargere, ci şi pentru camarazii noştri activi care nu au nici-un mijloc de protest împotriva politicienilor;

       -   până la 27 mai, 2010 – Biroul operativ va întocmi un Plan de măsuri graduale care să cuprindă activităţi de la întâlniri cu parlamentarii judeţului, sprijinirea acţiunilor sindicale ale tuturor categoriilor sociale, acţiuni individuale desfăşurate în toate mediile, la locul de muncă, la ţară, în diferite situaţii; scrierea de articole şi publicarea în mas media locală, etc.;     

       -  stabilirea responsabilităţilor pe compartimente corespondente departamentelor de la nivel central;       

        -  definitivarea şi trimiterea dosarului cu membrii componenţi ai Filialei 1 Bistriţa, până pe 07 mai 2010.

 

Pentru conformitate

Secretar, colonel (r) FILIP DORIN