miercuri, 14 decembrie 2011

ACORD DE COLABORARE cu USL

SINDICATUL CADRELOR MILITARE                                     UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ
DISPONIBILIZATE,                                                               ORGANIZAŢIA BISTRIŢA-NĂSĂUD
FILIALA 1 BISTRIŢA

ACORD DE COLABORARE


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD), reprezentat de: Filiala 1 Bistriţa prin Preşedintele filialei, respectiv cololnel în rezervă Taloş Maftei,
şi
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ (USL), constituită din Partidul Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud şi Partidul Naţional Liberal - Filiala Teritorială Bistriţa-Năsăud, împreună cu Filiala Bistriţa-Năsăud a Partidului Conservator, reprezentate prin Copreşedinte Deputat Emil Radu Moldovan - (PSD) şi Copreşedinte Deputat Ioan Ţintean - ( PNL) şi colonel în rezervă Stroe Iulian - (P.C.)

în temeiul prevederilor Constituţiei României, a Protocolului de funcţionare a USL şi a Statutului SCMD, încheie prezentul ACORD DE COLABORARE.

I. DISPOZIŢII GENERALE :
1.1 Conţinutul ACORDULUI nu aduce atingere prevederilor statutare ale partidelor componente ale USL şi nici ale Statutului SCMD;
1.2 Înţelegerile prevăzute în ACORD devin obligatorii pentru semnatari.
II. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
2.1 FILIALA 1 BISTRIŢA A SCMD DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD :
• Sprijină forţele politice din USL în activitatea de mediatizare a programelor, platformelor şi măsurilor menite să stopeze declinul economic şi social al României. Membri SCMD vor fi purtători de mesaje în relaţia cu societatea civilă, instituţiile media şi populaţia judeţului Bistriţa-Năsăud;
• Sprijină USL, atât în pregătirea campaniei electorale pentru alegerile locale şi parlamentare, cât şi în desfăşurarea acesteia, punând la dispoziţie personal calificat în comunicare şi relaţii publice, organizarea şi planificarea activităţilor;
• La cerere, pune la dispoziţia USL, membrii de SCMD cu pregătirea şi competenţa necesară care să reprezinte USL în secţiile de votare din toate localităţile judeţului Bistriţa-Năsăud;
• Sprijină mediatic la alegeri, candidaţii USL pentru ocuparea posturilor de preşedinte al Consiliului judeţean, primari, consilieri judeţeni şi locali, precum şi candidaţii la Parlamentul României;
• Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi acţiunilor USL pe teritoriul judeţului.
2.2 UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD:
• Susţine şi promovează în Parlamentul României, acţiunile şi iniţiativele legislative pentru abrogarea tuturor legilor şi actelor normative care anulează statutul socio-profesional al militarilor sindicalişti din Structurile de Apărare şi Ordine Publică şi drepturile dobândite legal, ca şi pe acelea care îi discriminează faţă de celelalte categorii sociale, în concret - Legea 329/2008, Legea 119/2010, Legea 263/2010.
• Recunoaşte SCMD ca reprezentat al militarilor sindicalişti, în rezervă şi retragere din Structurile de Apărare şi Ordine Publică, pentru apărarea drepturilor acestora, partener de dialog în relaţia cu structurile şi instituţiile statului la nivel central şi local, cu administraţia publică centrală şi locală.
• Iniţiază şi promovează cu prioritate în Parlamentul României, legea ocupaţională pentru militarii sindicalişti din toate structurile Sistemului Naţional de Apărare care să respecte legislaţia europeană în domeniu, prin care să fie recunoscute, atât contribuţiile la bugetul de stat pentru plata pensiilor, dar şi compensarea tuturor constrângerilor, privaţiunilor, limitărilor de drepturi şi interdicţiilor impuse de profesia de militar.
• Adoptă măsuri pentru depolitizarea tuturor structurilor de conducere din instituţiile Sistemului Naţional de Apărare şi Ordine Publică şi promovarea în cariera militară, exclusiv pe criterii de profesionalism şi competenţă.
III Coordonarea activităţilor comune:
La baza Acordului stă principiul respectului reciproc şi al încrederii depline, părţile obligându-se să se informeze asupra iniţiativelor şi acţiunilor planificate şi/sau întreprinse precum şi rezultatele obţinute.
Pentru acţiunile întreprinse în scopul realizării obligaţiilor cuprinse în ACORD, părtile se angajează să se informeze reciproc, pe toata perioada derulării acordului.
Coordonarea activităţilor şi acţiunilor sa va face de către Biroul central de coordonare format din conducerile partilor semnatare. La nevoie, se vor constitui Birouri locale de coordonare şi/sau comisii comune pe domenii de acţiune, la nivelul fiecărui oraş sau municipiu şi comune.
Acţiunile care urmează a se desfăşura în comun vor fi planificate, pregătite şi organizate de comun acord în şedinţele de coordonare.
IV Dispoziţii finale
Prevederile prezentului acord sunt obligatorii pentru toate structurile componente ale partidelor din componenţa USL Bistriţa-Năsăud şi filiala 1 Bistriţa a SCMD constituită la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud.
Diferenţele de opinie se vor rezolva de către conducerile părţilor semnatare în şedinţa comună cu participarea reprezentanţilor acestor organizaţii.
Prezentul ACORD este valabil începând cu data semnării şi până la îndeplinirea obligaţiilor asumate, putând fi prelungit prin acordul comun al părţilor.


SINDICATUL CADRELOR                                          UNIUNEA SOCIAL LIBERALA
MILITARE DISPONIBILIZATE                       P. S.D.-Organizatia Judeteana Bistriţa-Năsăud
      Filiala 1 BISTRIŢA                                                Copresedinte Emil Radu Moldovan
     Col. (r) Taloş Maftei 

P.N.L.-Filiala Teritoriala Bistrita-Nasaud                       P.C. Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud
       Copresedinte Ioan Ţintean                                                  Col. (r) Iulian Stroe 

Băi, magistraţilor !

“Băi magistraţilor ! Să executaţi NUMAI ce vă dictez EU !”
(Pamflet juridic !)


„Băi populaţie ! (că popor nu prea mai suntem!) Să vă intre bine în căpăţâni că EU sunt SINGURUL şi UNICUL care pot să hotărăsc ce e bine, ce e rău, ce e legal, ce e ilegal ! EU UNICUL hotărăsc cine intră la bulău, cine iese de acolo, cine e mogul bun, cine e mogul rău. Să nu vă mai prind că gândiţi altfel decât gândesc eu fiindcă, deoarece şi pentru că voi pune pe voi câinii de pază ai dictatorcraţiei. Lăsaţi-o mai moale cu democraţia ! Ce-i aia ? Ia vedeţi că o să pun câinii mei de pază pe voi ! Cum care câini de pază? Ăştia pe care îi voi enumera: televiziunea mea (aia publică, că doar de aia o plătiţi, ca să vă duc eu de nas cum vreau !); ziarele unde, tot din bani publici, (prin publicitate), mi se ridică osanale, zi de zi, ceas de ceas şi în proporţie de mass media; Curtea Constituţională (numită politic şi cu caracter politic, cum bine susţinea preşedintele curţii interioare, băsesciene) condusă de oamenii mei, A.N.I. care apără integritatea mea şi a apropiaţilor mei, D.N.A. care constată căţeii mei corupţi şi marea corupţie a OPOZANŢILOR mei, că doar PUTEREA e în mâinile opoziţiei şi se ştie: PUTEREA corupe, nu-i aşa ?” Astfel zise lin, nu pădurea, cum zicea Eminescu, ci PUTEREA, adică Băsescu. Doar el e PUTEREA în România !
Ba chiar mai mult decât atât. Domnu Băse, supărat şi înfuriat că mai există cineva în România care nu-i ascultă orbeşte indicăţiile şi ordinele iresponsabile pe care le emite şi le mai şi dă, asmute „boborul”, adică populaţia care suntem, vorba lu’ nea Vanghelie, împotriva magistraţilor. După „salarii nesimţite”, „pensii nesimţite”, „poliţişti şi jandarmi nesimţiţi”, „medici incompetenţii”, „profesori slabi”, „ţărani leneşi şi beţivi”, etc., etc., etc. iată, a venit şi rândul magistraţilor: „magistraţi obraznici şi nesimţiţi”. Păi doar ei lipseau din „bogatul” vocabular prezidenţial, -
n’aşa ? - cum zicea „nemuritorul” mort Brucan !
Ca „pamfletar” ce mă dau şi eu, aşa, pe ici, pe colo, înclin să-i dau dreptate lu’ Băse ! Nu magistraţii şi-au adus aportul la aberaţiile legislative care încalcă drepturile omului, dreptul de proprietate, dreptul la o viaţă demnă, civilizată ? Din cine e compusă Curtea (interioară – o spun cu durere !) Constituţională ? Nu din magistraţi ? Nu exponentul cel mai cel al acestei Curţi a declarat că aceasta (Curtea, care va să zică) are caracter politic ? Şi eu tâmpitul, prostul, nepriceputul, credeam că această Curte veghează la DREPTURILE CONSTITUŢIONALE ale oamenilor şi nu la îndeplinirea dorinţelor neconstituţionale ale lui Băsescu !
Sigur că da, domnul conferenţiar universitar doctor judecător Dan Spânu, ca Preşedinte interimar al Asociaţiei Magistraţilor din România şi domnul procuror doctor Constantin Sima, ca Preşedinte al Asociaţiei Procurorilor din România, dau o replică usturătoare lui Băsescu. Citez din Comunicatul de presă al domniilor lor: „Da, sunt legi pentru judecători şi procurori. Dar sunt legi şi pentru preşedintele României, legi pe care acesta trebuie să le respecte şi care i se aplică aşa cum se aplică fiecărui cetăţean al acestei ţări.”
Sincer ? Păi eu abia aştept ca celui care temporar şi cam cu cântec, a ajuns preşedintele României (nu şi al meu !) să răspundă LEGAL şi CONSTITUŢIONAL, de data asta, cum a încălcat Constituţia Ţării, el şi acoliţii săi (unii dintre aceştia, chiar magistraţi fiind !), cum nu i-a păsat de nici o lege, cum a semnat cu bună ştiinţă legi care nu au fost aprobate legal în Parlamentul României (80 = 170), cum a atentat la Siguranţa Naţională desfiinţând ARMATA, despărţind-o de cadrele ei de rezervă, cum a desfiinţat Poliţia, jandarmeria, Pompierii, cum nu a respectat chiar legi aprobate de el – Legea salarizării profesorilor, spre exemplu. Şi multe, multe alte abuzuri. Ca să nu mai vorbim de obţinerea unei a doua case când el mai avea una. Pentru noi, Băsescu este un exemplu, oamenii zic: „Dacă preşedintele României a încălcat de nenumărate ori legile ţării, eu de ce le-aş respecta ?”
Mai zic cei doi magistraţi în Comunicatul lor de presă: „Statul este unicul debitor care îşi permite, prin vădit abuz de putere, să stabilească el, deasupra legii fundamentale, condiţiile în care să-şi satisfacă creditorii, care nu sunt alţii decât cetăţenii ţării.” Domnilor magistraţi, nu STATUL, ci cei care îl conduc temporar fac acest abuz incalificabil ! Ia să plătească la terminarea mandatului lor cu propria avere, a lor a rudelor până la gradul IV inclusiv ! Ba chiar cu puşcăria, să muncească pentru a plăti aceste abuzuri ! Eu dacă sunt dator la stat doar 1 – un – leu, pentru ca statul să-şi recupereze datoria, justiţia, prin magistraţii ei, hotărăşte să-mi vândă apartamentul cu un leu ! Dar dacă magistraţii, justiţia l-ar obliga pe preşedinte, pe prim ministru, pe parlamentar, pe ministru să-mi plătească datoria faţă de mine cu propria lor avere ? Ar mai fi astfel de abuzuri din partea lor ?

Dorin Filip

În sfarsit, Basescu,...

Ura! Ura! Ura !
Băsescu şi ADEVĂRUL
(M-am reîntors cu PAMFLETUL!)

Fraţilor, cumnaţilor şi dragilor pretini ! După o lungă (şi nu prea grea) tăcere mediatică, iacătă că (vă place cacofonia ?) am reapărut cu acest articolaş pamfletaş subtil, tiptil. Chiar dacă trecu ceva vreme de când nu ne-am mai distrat împreună, mi-am zis (în barbă) că iaste timpul de un pamflet cochet şi indiscret. Mi-am adus aminte că, în sfârşit, pentru prima dată şi întâia oară în propria lui viaţă, individuală şi colectivă, individul care este (de la Vanghelie cetire !), care va să dzică, adică ăla care ar fi preşedintele României, (că al meu nu este, neam ! – era să zic, nem !), Băsescu, că cică aşa l-ar chema (că de strigat ştiu că îl strigă „Ieşi Afară, Javră Ordinară”), adică individul despre care făcui zicere până mai acu, a spus, aşadar, prima oară în viaţa lui UN MARE ADEVĂR !
Fraţilor, cumnaţilor şi stimabililor ! Daţi-mi voie să îl citez cu propriile lui vorbe, cu propriile lui cuvinte, ca să nu se dzică, vezi Doamne, că eu l-aş răstălmăci ! Cunoscând, mai ales, faptul că mie îmi este drag, de nu mai pot de dragul lui, îmi e aşa de drag să-l văd după gratii şi să i se plătească un salariu de 450 lei cu care să nu-şi poată cumpăra nici trei pâini ! - împreună cu toată gaşca lui de boccii, blăgeni, fluturaşi, cocoşi şi alte orătănii. Hai să nu vă mai ţin în suspans şi să vă povestesc despre ce vorbe vorbite şi adevărate este vorba. Aşadar, apare individul la televiziunea lui proprie, individuală şi mai mult privată (de-aia din fundul grădinii de la ţară), aşadar una din televiziunile plătite din bani publici, (că de-aia e privata lui proprie, personală şi individuală !) şi hăhăieşte cu hăhăitul lui prea celebru: „După mine, (adică imediat după el !) Senatul este cea mai compromisă instituţie !” Aşa e băi stimabile ! Gura păcătosului, adevăr grăieşte – zice un vechi proverb ! După tine, cel mai compromis om-instituţie din România, urmează Parlamentul. Adicătelea Senatul, mai precis. Mai încolo urmează Camera Deputaţilor – aia cu numărătoarea numărată la mai mult de cinşpe mâini (curat murdare !). Şi abia pe locul patru ar urma instituţia aia care, cică e condusă de unul mic, mare cosaş şi mic prim ministru , da’ de fapt şi mai puţin de drept, e condusă tot de individul care a spus, pentru prima oară în viaţa lui, un adevăr !
Probăseştii, că sunt şi din ăştia destui, (cam şapte la sută din totalul populaţiei cu drept de vot) or să-mi reproşeze că cum (sigur vă plac cacofoniile !) de îl fac pe Băse mincinos ! Mai întâi şi mai de toate, fraţilor şi cumnaţilor, e o greşeală fundamentală: pe Băsescu nu l-am făcut eu ! Să fie clar ! Iar în ceea ce priveşte chestia aia cu ADEVĂRUL ŞI MINCIUNA, ÎI ROG PE ACEŞTI PROBĂSEŞTI SĂ-MI ARATE UN SINGUR ADEVĂR SPUS DE ACEST INDIVID DE CÂND ESTE ÎN POLITICĂ ! N-a zis el că n-a fost informator al Secu şi în realitate nu ar fi putut NICIODATĂ să fie reprezentantul României la Anvers dacă nu ar fi dat cu subsemnatul la Secu? N-a spus el că n-a lovit nici-un copil, dar prins cu mâţa în sac
s-a văzut şi din satelit cum l-a pocnit pe puşti ? N-a spus el într-o miercuri că nu vor scădea salarii le şi pensiile, iar joi au scăzut şi pensii şi salarii ? N-a spus el că România nu se va împrumuta niciodată cât timp este el prezident ? Rezultatul ? România s-a îndatorat cum nu s-a îndatorat niciodată în întreaga ei existenţă !
Vreţi să mai continui ? Totuşi, să dăm Cezarului ce e al Cezarului: Băse a spus un adevăr încât îi vine să se ia cu mâinile ….de păr ! Iată de ce, vă propun, fraţilor şi cumnaţilor, să mai strângem o taxă pentru a ridica o statuie: statuia celui mai mare mincinos din Istoria României care a avut curajul şi a spus un mare adevăr: „Eu sunt ÎNTÂIUL, cel mai COMPROMIS din România !”

Dorin Filip

joi, 7 iulie 2011

Chiar vor sa ne asasineze ?

CHIAR VOR SĂ NE ASASINEZE ?
(pamflet ucigător !)

Iată, dragilor că, după o lungă perioadă de absenteism din paginile ziarelor,
mi-am propus de această dată să am o apariţie, mai mult sau mai puţin, fantomatică. Păi cum şi de ce „fantomatică” - vă veţi întreba, „că doară nu aţi dispărutără”, vă veţi zice. Păi sigur că da, n-am dispărut după dorinţa şi voinţa bocbăseştilor. Încă mai trăiesc, spre marea lor nedumerire, cu atât mai mult cu cât aceştia, adică bocbăseştii au făcut, fac şi vor face TOTUL ( vă aduceţi aminte „vremurili” ?) pentru a ajunge la visul lor de aur: „pensionarii să moară cât mai mulţi ca să putem fura noi la fel de mult, sau chiar mai mult decât atât” - evident – doar ce credeaţi !
Circulă nişte chestii pe Internet, chestii de pe „SURSE”, cică. Sigur că având la bază „SURSELE”, poţi crede orice. Citesc, evident cu stupoare, în ziarul „SURSE” on – line, din 11 mai 2011: „Surse bine informate au comunicat informaţia că Traian Băsescu a indicat, într-un mediu restrâns, în anul 2010, într-o întâlnire secretă cu Boc şi consilieri săi, la vila Lac 1: «... o Românie modernă nu trebuie să mai aibă peste 1,6 milioane pensionari ! Statul nostru nu îi poate susţine fără a intra în incapacitate de plată, iar împrumuturile nu-s deloc o soluţie pe termen mediu. Reforma mea prevede IEŞIREA DIN SISTEM, prin liberalizări de utilităţi, încât tiptil-tiptil, se reduc pe cale naturală, cca 380.000 pensionari/an…». Am încheiat citatul.
Cu alte cuvinte, în zece ani trebuie să dispară „pe cale naturală” circa 3.800.000 de pensionari. E de pamflet, nu-i aşa ? S-o credeţi voi că-i de pamflet !
Vă aduc aminte că, mai pe la începutul anului, s-a sistat („programat”, de !) Programul pentru bolnavii de cancer, program prin care li se asigurau o serie de medicamente deosebit de scumpe, pentru a mai trăi un timp sau chiar pentru o vindecare relativă. A durat cam o lună de zile sistarea plăţilor pentru acest program. Câţi bolnavi de cancer credeţi că au ieşit astfel din SISTEM pe cale naturală ? A făcut cineva calculul acesta ? Bocbăseştii nu au avut nici-un interes să-l facă, iar opoziţia „doarme în cizmele statului” cum zicea un vechi proverb militar !
Iată acum o situaţie de-a dreptul dramatică, ba chiar tragică în esenţa ei. Există un Program Naţional pentru bolnavii de diabet. Prin acest program, atât medicamentele orale pentru bolnavii de diabet de tip II (care nu sunt dependenţi de insulină), cât şi insulina pentru cei de tip I (adică dependenţi de insulină), sunt gratuite şi se stabileşte o sumă, anual prin bugetul de stat, pentru Ministerul Sănătăţii, pentru decontarea acestora. Şi ce să vezi, minunea-minunilor ! De cum începe luna, iulie, spre exemplu, medicamentele ajung doar cel mult o săptămână ! Ce contează faptul că un bolnav de diabet care este dependent de insulină poate trăi fără aceasta doar câteva
zile ! Să iasă din SISTEM, proclamă în mod criminal bocbăseştii ! Ba chiar mai mult decât atât: medicamentele pentru diabetici nu sunt eliberate decât de doar două farmacii în Bistriţa, una în Năsăud şi una în Beclean. Şi asta la un număr de peste şase mii de bolnavi de diabet din judeţul nostru !
Mai acum un an sau doi, scriam că Boc a emis o Hotărâre de Guvern prin care, la articolul 1 se stipula că pensionarii pot să treacă pe culoarea roşie a semaforului, fără a fi amendaţi. La articolul 2 se stipula că, începând cu 1 iulie a acelui an, pensionarii sunt obligaţi să treacă pe culoarea roşie a semaforului !
Iată, aşadar, că chiar dacă s-a trecut la executarea acelei Hotărâri de Guvern, numărul pensionarilor nu vrea să scadă ! Ba aş zice că, chiar dimpotrivă: creşte în mod alarmant ! Mai ales prin disponibilizările forţate, prin REFORMA reformatoare a reformaţilor bocbăsescieni !
Mare mirare mare, atunci când punem o întrebare simplă: de foarte mulţi ani TOŢI contribuim la asigurările de sănătate. Mai mult decât atât: sistemul de taxe şi impozite îmbogăţeşte Bugetul de stat. Unde sunt banii aceştia, mulţi, chiar foarte
mulţi ? Unde au dispărut banii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din Bugetul de Stat pentru sănătate dacă la jumătatea anului 2011 NU MAI SUNT BANI pentru Programele Naţionale ?
Toţi îi plâng pe greci. Fraţilor şi cumnaţilor, daţi-mi şi mie o pensie medie de 2.500 de euro, adică nouă mii de lei (nouăzeci de milioane în bani vechi) – cam atâta au pensionarii greci ! - şi, vă rog să mă credeţi că voi ceda, de bunăvoie şi nesilit de nimeni, 10 – 15 % din această pensie pentru a scoate statul român din rahatul în care bocbăsescu l-a azvârlit !

Preşedintele Asociaţiei Judeţene a Diabeticilor din Judeţul Bistriţa-Năsăud

col. (r)Dorin Filip

luni, 13 iunie 2011

RAPORT sedinta BO al Filialei 1 Bistrita a SCMD

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate Nesecret
Filiala 1 Bistriţa
13.06.2011


RAPORT
În data de 13.06.2011 s-a desfăşurat şedinţa Biroului operativ al Filialei 1 Bistriţa a SCMD. Au participat col(r.) Taloş Maftei, col(r.) Galoş Vasile, col. (r.) Filip Dorin, col.(r.) Gaftone Ioan, lt.col. (r). Ciobotaru Gheorghe Ştefan, col. (r) Suciu Nicolae
Au fost analizate şi stabilite următoarele:
a) Referitor la situaţia acţiunilor în instanţă prezente şi viitoare;
- col.(r.) Taloş Maftei şi col.(r.) Filip Dorin se vor prezenta la biroul de avocaţi Alin Moruţan pentru a analiza demersurile făcute până acum şi a stabili acţiunile pentru viitor. Pentru aceasta avocaţii vor furniza o copie a acţiunii intentate în instanţă şi la rândul lor vor contacta avocatul Gâlcă de la Departamentul Juridic al SCMD - termen – 14.06.2011;
- lt. col.(r.) Ciobotaru Gheorghe Ştefan şi col.(r.) Taloş Maftei vor verifica documentele depuse pentru pasul 1b şi le vor furniza avocaţilor. Totodată, în funcţie de rezultatul celor convenite cu avocaţii, se va relua acţiunea de strângere de documente necesare în instanţă; în acest scop, se instituie serviciul săptămânal la sediul provizoriu al Filialei 1 Bistriţa.
- Pentru acţiunile în instanţă viitoare, biroul operativ a decis menţinerea contractului cu biroul de avocaţi Alin Moruţan -Termen: 20 iunie
b) Referitor la acţiunea „Manifest pentru România”:
- col.(r.) Gaftone Ioan a luat legătura cu preşedintele organizaţiei judeţene a PSD (Emil Radu Moldovan) căruia i-a prezentat documentul pentru a fi analizat în şedinţa biroului judeţean al partidului în vederea stabilirii punctului lor de vedere;
- col.(r.) Filip Dorin va prezenta documentul preşedintelui organizaţiei judeţene a PNL (Ţintean Ioan) în acelaşi scop;
Termen: 21 iunie
- În urma analizării informaţiilor primite de la cele două organizaţii politice şi după consultarea cu organele centrale ale sindicatului, se va stabili modul de procedură, care va fi supus dezbaterii adunării generale a filialei pentru a se adopta măsurile organizatorice necesare.
c) Referitor la creşterea eficienţei contactării membrilor de sindicat:
- col. (r) Bădăluţă Constantin va actualiza sistemul de anunţare a tuturor membrilor de sindicat - Termen: 15 iulie
d) Referitor la situaţia financiară a filialei;
- col. (r) Suciu Nicolae a prezentat situaţia fondurilor primite de filială şi a cheltuielilor efectuate până în prezent, rezultând faptul că în sistemul actual nu se pune în nici un fel problema independenţei financiare;
- În atenţia biroului operativ pentru perioada următoare pe această linie va sta colectarea cotizaţiei de la cei care au achitat numai pentru semestrul 1. Termen: 30 iunie ul I.
- S-a stabilit Adunarea generala a membrilor de sindicat pe data de 29 iunie, ora 10.00

Secretarul Biroului Operativ
Col.(r.)
Dorin Filip

marți, 10 mai 2011

Pamflet: Gulguta lui Base

„GULGUTA” lui BĂSE
(pamflet dezumflat)

Aşadar, fraţilor şi cumnaţilor, în ciuda lui Băseboc, iată-mă, încă n-am crăpat, după cum ar fi dorit ficaţii lor. Mai ales ficaţii îmbibaţi de alcool ai Primului între Primi, Întâiului între Întâi, cel mai MARE ticălos român din toate timpurile ! Iată, bă, acesta că n-am crăpat ! Din păcate, însă au murit, în cei şase ani de dezmăţ băsescian şi ultimii doi, băseboccieni, au murit, zic, mii de români. Aşa că, volens-nolens, planul de distrugere a României a continuat şi continuă, în draci ! De la 22 de milioane
ajuns-am la vreo optsprezece milioane, cu tendinţa de a merge şi mai departe. Cretinul ăla de Ceauşescu, a fost împuşcat doar pentru 109 morţi la Timişoara. Pe ăilalţi, până la o mie şi ceva nu-i mai punem. De morţii din 22 decembrie ’89 încolo, spre 10 ianuarie ’90, se fac vinovaţi alţii. Încă se mai caută vinovaţii, adevăraţii vinovaţi ! Da’ de zecile de mii de morţi din ultimii doi ani, de adevăratul genocid împotriva populaţiei României, îmi spuneţi şi mie cine se fac vinovaţi ? Observaţi că am scris „populaţie” şi nu „popor”. În ultimii doi ani a continuat, cu obstinaţie, transformarea poporului român într-o populaţie oarecare ! S-a reuşit din plin ! Iată o mare realizare băsebocciană ! Ne-au urcat, evident că ducându-ne în spatele lor nesimţit de mare, pe GOLGOTA deznădejdii, a pierderii până şi a speranţei că în această ţară se va mai putea trăi, cât de cât, mai bine.
Sigur că da: am fost un popor ales. Ales să devenim o populaţie dezrădăcinată. O populaţie lipsită de tradiţie, de istorie, un fel de Neica Nimeni de-al lui Fănuş Neagu. Super-mogulul Băsescu vorbea, mai zilele trecute, la televiziunea sa proprie, plătită din banii ţugulanilor, adică a prostimii, adică din banii noştri, că doară nu din banii lui, vorbea zic, de GOLGOTA lui proprie, personală şi individuală, cum zicea nemuritorul meu comandant de pluton din şcoala militară . Ne povestea, cu hăhăitul lui devenit fapt de istorie, cum a reuşit el şi guvernul lui, ca doi siamezi Cristoşi, să urce poporul român pe noi culmi de dezastru şi involuţie. Şi urcaţi fiind, de-acolo, de sus, cum au reuşit ei să dea brânci, mai sus-zisului popor, în cea mai adâncă prăpastie de deznădejde, mizerie şi sărăcie. Folosind în modul său caracteristic, adică diabolic, cele zece strategii de manipulare stabilite de lingvistul nord-american Noam Chomski, a reuşit să prostească prostimea care, cum scriam mai sus, din popor a devenit populaţie. Aşa, pentru informarea populaţiei, să enumerăm aceste zece strategii:
1. A distrage în permanenţă atenţia publicului: că comuniştii, că minerii, că
mogulii, că boierii din societăţile comerciale ale statului, etc., etc., etc. Să ţină publicul mereu ocupat, să nu aibă timp de gândire, să poată fi dus cu „alba-neagra” , cu Iri şi Moni, Pepe şi Oana, etc., etc.
2. A cauza probleme şi apoi a” găsi” soluţii. Nu cred că mai trebuie să explic.
3. Strategia „în degradeu”. Pentru ca prostimea să accepte o măsură
inacceptabilă, este de ajuns ca aceasta să fie aplicată progresiv, aşa cum încearcă în aceste zile să ne facă să înghiţim noile tăieri de salarii, pensii, darea afară a unui foarte mare număr de oameni şi punerea lor pe drumuri.
4. Strategia acţiunii cu date diferite. Este o altă manieră de a obliga ţugulanii,
prostimea, să accepte o hotărâre nepopulară prezentând-o ca „dureroasă dar necesară”. Aţi înghiţit găluşca, GULGUTA lui Băsescu, fraţilor şi cumnaţilor! Vezi Doamne, „nu exista altă cale” ! HĂ, hă, hă, hă ! V-am tras-o, bă, proştilor ! - a zis un individ într-o zi de miercuri, după ce, cu o zi înainte: niciodată nu o să scadă salariile sau pensiile ! Ha, ha, ha, ha – zic şi eu: aţi pus botu’, fraierilor !
5. A se adresa populaţiei ca unor copii mici, de 10 – 12 ani. Asta e, aşa ne
tratează şi ne consideră actuala conducere a ţării !
6. Menţinerea poporului în neştiinţă şi prostie. Desfiinţarea a mii de şcoli.
Subfinanţarea permanentă a învăţământului, etc.
7. A face mai mult apel la partea emoţională decât la gândirea raţională. Numai
aşa, un grup de mafioţi, care trăiesc mai mult decât bine, chiar în această perioadă de criză pot să-şi facă de cap şi să fure liniştiţi, îmbogăţindu-se nelimitat (vezi Blejnar).
8. A încuraja poporul să se complacă în mediocritate. Trăiască manelele, fratile”
meu ! Încurajarea poporului să fie prost, vulgar şi incult !
9. A înlocui revolta cu învinovăţirea. Băsescu i-a făcut pe oameni să creadă că
numai ei sunt de vină, fiindcă nu muncesc, stau în crâşmă, etc.
10. A cunoaşte pe oameni mai bine decât se cunosc ei înşişi. Asta e când ai la
dispoziţie TOTUL: SRI, SIE, toate serviciile de informaţii, Justiţia, Curtea Constituţională, Parlamentul, Guvernul. Ai dosare, poţi fabrica dosare. Ce mai vrei fratele meu !
Aşa că, fraţilor şi cumnaţilor, ia faceţi bine şi urcaţi GOLGOTA din fundul prăpastiei în care v-a aruncat GULGUTA lui Băsescu !

Dorin Filip