marți, 29 aprilie 2014

CONVOCARE

Adunarea generala a SCMD Filiala Bistrita:
Data: 07 mai 2014 ora 10.00
Locul de desfasurare: Sala rezervistului militar de la Cercul Militar Bistrita.
Ordinea de zi:
1. Analiza activitatii filialei si a biroului operativ pentru perioada octombrie 2013 - mai 2014.
2. Planul de activitati al Filialei
3. Situatia financiara a filialei pentru anul 2014
4. Dezbatere pe tema : "Oportunitatea si necesitatea sindicatului"
5. Diverse
6. Activitate de socializare.