vineri, 9 mai 2014

INFORMARE

În data de 7 mai anul curent am participat, în calitate de vicepreşedinte al Comitetului Director al SCMD, la desfăşurarea Adunării Generale a Filialei Sectorului 6 Bucureşti.
Activitatea s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului, organizatorii invitând mai multe personalităţi din spectrul politic, în ideea informării reciproce asupra solicitărilor militarilor în rezervă/retragere şi a stadiului în care se află soluţionarea acestora . Au răspuns la această invitaţie şi ne-au onorat cu prezenţa Domnul Gl. Lt.(r) Corneliu Dobriţoiu, fost ministru al Apărării Naţionale şi actual preşedinte al Comisiei de apărare din Senatul României şi Doamna deputat Alina Gheorghiu.
Au mai fost prezenţi Domnul Col.(r) Ştefan Răcăşan, de asemenea vicepreşedinte al Comitetului Director SCMD şi Domnul Dumitru Coarnă, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), acesta din urmă remarcând, pe parcursul discuţiilor, similitudinea preocupărilor şi necesitatea concentrării acţiunilor celor două organizaţii sindicale (SCMD şi SNPPC).
În ce-i priveşte pe cei doi reprezentanţi ai spectrului politic, situaţia Domniilor Lor nu a fost deloc uşoară, fiind nevoiţi să asculte reproşurile celor din sală, care referitor la faptul că rezerviştii, şi în special membrii SCMD, şi-au făcut datoria şi i-au sprijinit pe aliaţii politici în anul electoral 2012, odată ajunşi la Putere aceşti aliaţi au uitat de angajamentele asumate, ba uneori au afişat chiar atitudini ostile faţă de problemele ridicate de SCMD.
În luarea de poziţie a Domniei Sale, Doamna deputat Alina Gheorghiu a afirmat că a remarcat, la timpul potrivit, faptul că Legea 241/2013 are efecte reparatorii incomplete pentru cei cărora li s-a adresat, şi prin urmare a propus amendamente pentru corectarea acestor lucruri; a trebuit însă să  renunţe la susţinerea acestor amendamente tocmai la solicitarea multor rezervişti, care de teama executărilor silite pe care le-ar fi suportat, cereau imperios aprobarea urgentă a acestei legi chiar şi într-o formă nu total favorabilă.
Referitor la proiectul Plx-109, (anularea interzicerii cumulului pensie-salariu), doamna deputat ne-a confirmat faptul că acesta este din data de 5 noiembrie 2013 la Comisiile de muncă şi buget-finanţe, retrimis pentru a „n”-a oară deoarece avea aviz negativ din partea guvernului şi urma să fie respins în plen. Nu a fost reluat în discuţie deoarece Biroul Camerei Deputaţilor omite (practic refuză) punerea lui pe ordinea de zi a şedinţelor. Ca element de noutate am fost anunţaţi că un proiect asemănător a fost depus la Senat de către un grup de parlamentari din actualul arc guvernamental, dar nu a mai fost susţinut. Problema este că atunci când va ajunge în Camera Deputaţilor, for decizional, parcursul lui ar fi foarte uşor deoarece are prevederi similare cu mai vechiul proiect.
De departe cele mai multe solicitări, întrebări şi nemulţumiri au fost direcţionate spre Domnul senator Dobriţoiu, în tripla calitate de militar (în rezervă), fost ministru al Apărării Naţionale şi actual preşedinte al Comisiei de apărare din Senatul României. Domnia Sa a încercat să explice dificultăţile pe care le-a întâmpinat în încercarea de a pune ordine în problemele Armatei, chestiunile pensiilor militarilor fiind numai una dintre acestea. Ca o consecinţă a acţiunilor declanşate în calitate de ministru, printre altele şi de a îndepărta persoane compromise de la conducerea treburilor militare, atât Domnia Sa cât şi membrii familiei au avut şi au încă de suferit. Din această cauză demersurile făcute au fost permanent boicotate, neavând rezonanţă la factorii de decizie de la cel mai înalt nivel al executivului. Mai mult, cei îndepărtaţi pe timpul mandatului său au revenit acum pe poziţii puternice cu consecinţele de rigoare. În acelaşi timp, susţine domnul senator, procedura legislativă complicată nu permite aducerea unor iniţiative în discuţie fără aprobarea printr-un vot majoritar.
 Cu toate acestea, dat fiind şi solicitările organismelor internaţionale din care face parte şi România, de a pune ordine în viaţa socială , economică şi politică a ţării, domnul senator afirmă că anul acesta este momentul favorabil de a acţiona pe toate aceste planuri şi, prin urmare , şi în problema atât de amânată şi controversată a legii pensiilor militare de stat şi a întregului pachet de legi referioare la mediul militar.
Participanţii au cerut cu fermitate ca această lege să prevadă revenirea la sistemul pensiilor de stat pentru militari, deci plătite de la bugetul statului şi nu de la cel al asigurărilor sociale , calcularea să se facă la nivelul venitului brut al militarului, pentru a se evita modificarea ulterioară, defavorabilă, a componentelor luate în calcul, renunţarea la principiul contributivităţii pentru militari, care în condiţiile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea în regim special trebuie să aibă, ca peste tot în lume, un regim special de retribuire şi de protecţie socială, iar de prevederile noii legi să beneficieze toţi militarii în rezervă şi în retragere, indiferent de data ieşirii din serviciul activ.
În încheierea prezenţei printre membrii SCMD, Domnul senator Dobriţoiu a admis că atât dumnealui cât şi reprezentanţii comisiei parlamentare şi cei din conducerea propriei formaţiuni politice trebuie să fie mai incisivi în susţinerea intereselor militarilor în rezervă, atenţionând totodată asupra întăririi unităţii şi forţei de acţiune a SCMD, ca singura organizaţie care s-a arătat în mod real preocupată de problemele pensionarilor din Armată.

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Vicepreşedinte al Comitetului Director,
coordonator pentru filialele din Zona de Vest
Col.(r)
          Radu AROMÂNESEI