vineri, 2 iulie 2010

Adunarea generala a filialei 1 Bistrita

Adunarea membrilor Filialei 1 Bistriţa a SCMD

Joi, 01 iulie, 2010 a avut loc Adunarea generală a mebrilor Filialei 1 Bistriţa a SCMD. Pe ordinea de zi au figurat, în principal, următoarele:
1. Informare cu privire la activitatea desfăşurată de conducerea SCMD în 26.06.2010 la Alba Iulia – prezentată de preşedintele filialei, colonel (r) Maftei Taloş;
2. Prezentarea Deciziei CC şi a motivaţiei acesteia, precum şi a măsurilor ce le vom întreprinde cu privire la recalcularea pensiilor militare prezentat de col. (r) Filip Dorin, secretarul filialei;
3. Probleme organizatorice: primirea de noi membri; stabilirea unor proiecte de Protocol de colaborare cu organizaţii sindicale similare, cu organizaţii şi asociaţii neguvernamentale; prezentarea bannerului şi a vestelor imprimate – cu insemnele filialei noastre; stabilirea modului de anunţare a membrilor de sindicat (tip releu) în diferite variante.
4. Diverse. Informare cu privire la strângerea cotizaţiei şi cheltuirea banilor.
Problemele ridicate în cuvântul participanţilor, s-au referit la găsirea unor
modalităţi de contracarare a acţiunilor de manipulare desfăşurate de conducerea actuală a ţării, dar, mai ales, s-au referit la atragerea de cât mai mulţi membri în rândurile sindicatului nostru. În acest sens, Biroul operativ al filialei a întocmit şi pregătit peste o sută de scrisori adresate camarazilor noştri. Aceste scrisor urmează a fi înmânate tuturor cadrelor militare din întregul sistem naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, trecute în rezervă sau în retragere.
Conţinutul acestei scrisori este următorul:

Camarade !

Am ales această cale pentru a te informa de existenţa şi în judeţul nostru a Filialei 1 Bistriţa a Sindicatului Cadrelor Militare Disponbilizate, în Rezervă şi în Retragere. Ce îşi propune acest sindicat ? Vă prezentăm în continuare câteva din scopurile acestuia, rezultate din Statutul său:
- Realizarea untăţii şi forţei de acţiune ale membrilor săi pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legale şi legitime ale tuturor categoriilor de militari, din întreg Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Puiblică şi Siguranţă Naţională;
- Asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cadrelor militare disponibilizate, în rezervă şi retragere;
- Dreptul la pensie militară de stat, respectiv dreptul la pensie ocupaţională, decentă, în raport cu munca depusă, greutăţile, privaţiunile, riscurile, sacrificiile personale şi familiale suportate în cariera militară.
Dezamăgirea noastră, atât a militarilor activi, cât şi a celor în rezervă şi retragere, este lipsa de interes manifestată de lumea politică, în majoritatea ei, faţă de ARMATĂ, faţă de acest stâlp al INDEPENDENŢEI şi SUVERANITĂŢII României, un adevărat simbol al naţiunii !
Cineva trebuie să apere şi interesele noastre ! Iată de ce ne-am asociat în acest sindicat !
Folosim această cale să te chemăm şi pe tine ! Nu fii indiferent ! Nu aştepta să-ţi pice din cer drepturile ! Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în traistă ! Vino împreună cu noi, nu alăturea de noi !
Înscrierea este simplă: îţi trebuie o copie xerox după prima filă a Livretului militar sau după un cupon de pensie, 2 (două) fotografii tip buletin, să completezi o cerere şi să achiţi o cotizaţie anuală de 120 (una sută două zeci) lei. Cotizaţia poate fi plătită şi pe şase luni, respectiv 60 lei. Pentru înscriere vă puteţi prezenta la Cercul Militar Bistriţa, str. Parcului, nr. 2, în ultima miercuri sau joi din fiecare lună, între orele 11.00 – 13.00 când are loc şi adunarea Generală a filialei 1 Bistriţa.

Biroul Operativ al Filialei 1 Bistriţa al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă şi în Retragere

Scrisoarea, revăzută faţă de cea precedentă, a fost prezentată de col. (r) Vasile Galoş, vicepreşedintele filialei 1 Bistriţa. S-au distribuit plicuri cu această scrisoare la fiecare participant, aceştia urmând să le înmâneze cadrelor în rezervă pe care le cunosc. Cu prilejul adunării au mai completat cereri de primire în sindicat un număr de zece cadre militare în rezervă şi retragere.

Pt. Conf. Secretarul Filialei 1 Bistriţa a SCMD
Col. (r) Dorin Filip