vineri, 22 octombrie 2010

Informare Adunarea generala a Filialei 1 Bistrita

ADUNAREA FILIALEI 1 BISTRIŢA A SCMD
21.10. 2010


Joi 21 octombrie anul curent a avut loc Adunarea generală a membrilor Filialei 1 Bistriţa a SCMD. La adunare au participat 60 de membri din 70 (plătitori de cotizaţie). Au absentat motivat 10 membrii.
1. Preşedintele, col. (r) Mircea Taloş, a deschis lucrările adunării, anunţând scopul acesteia, cine participă, prezenţa.
2. A făcut o scurtă informare cu privire la situaţia actuală. A anunţt necesitatea plăţii cotizaţiei de către toţi membrii filialei, cel mai târziu până la 15 decembrie 2010, întrucât tabelele pentru desfăşurarea proceselor privind scăderea pensiilor trebuiesc înaintate până la 20 decembrie 2010.
3. A prezentat Comunicatul SCMD cu privire la lămurirea unor neînţelegeri privind acţiunile în justiţie ale SCMD.
4. Vicepreşedintele Col. (r) Vasile Galoş a prezentat modul de organizare şi desfăşurare a acţiunilor din 25 octombrie şi din 27 octombrie, cu accentul pe primul. A prezentt regulile de conduită ale participanţilor la miting. S-au stabilt precis: locul de adunare (în faţa Prefecturii), cine poate participa la acţiuni (prezenţa tuturor membrilor este obligatorie – doar forţa majoră poate împiedica participarea la acţiunile de protest); modul de desfăşurare; ora începerii - (10.45); ora terminării –(11.45); depunerea coroanei (Pe panglica de culoare neagră se va scrie: „În memoria Armatei, Pompierilor, Poliţiei şi Jandarmeriei Române); se va păstra un moment de reculegere; se va înmâna prefectului judeţului B-N Punctul de vedere privind soluţiile SCMD pentru revenirea la statul de drept, la democraţia constituţională în România; ne vom deplasarea la sediul PDL şi vom înmâna aceluiaşi document şi acestui partid ca şi a filialei UNPR (fiind unul lângă altul). Înmânarea aceluiaşi document se va face şi celorlalte partide parlamentare până în ziua de 26 octombrie 2010.
5. În continuare, col. (r) Galoş Vasile a prezentat câteva probleme organizatorice – propune şefii de compartimente (departamente). Supuşi la vot aceştia au fost aprobaţi, urmând să înaintăm la Bucureşti numele, prenumele, compartimentele şi date despre aceştia, până în 29 octombrie 2010.
6. Secretarul filialei, col. (r) Dorin Filip, a prezentat:
- Punctul de vedere al SCMD;
- Replica la diversiunea orchestrată de ministrul MapN;
- comentarii şi punctul de vedere al Filialei 1 Bistriţa a SCMD în legăturîă cu Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere;
- câteva aspecte şi punctul de vedere personal cu privire la înaintarea solicitării adeverinţelor de la CMJ şi, mai departe la MapN.
- A propus ca Adunarea membrilor de sindicat să se desfăşoare în joia din a doua săptămână a fiecărei luni, în anul acesta, (respectiv 11 noiembrie şi 09 decembrie 2010), iar începând din 2011, în fiecare joi din a doua săptămână din a doua lună din trimestru (respectiv 10 februarie, 12 mai, 11 august, 10 noiembrie 2011).
- S-au solicitat propuneri pentru puncte de lucru ale filialei sindicatului. (Deocamdată, cu sprijinul lui Dorel Cosma, directorul Centrului Cultural Municipal Bistriţa, ne mai desfăşurăm pe aici. După ce vom lua legătura cu directorul casei de Cultură a Sindicatelor, Câţcăuan Alexandru, vom încerca să obţinem o cameră la Casa de cultură a Sindicatelor);
7. Cei înscrişi la cuvânt au făcut diverse propuneri cu privire la ţinuta, atitudinea şi activităţile ce urmează să le desfăşurăm în 25 octombrie 2010
8. S-au supun la vot măsurile stabilite de adunarea generală a membriloe Filialei 1 Bistriţa aprobate cu unanimitate de voturi.
La închiderea şedinţei s-au împărţit vestele pentru 25 octombrie şi s-a pregătit banerul pentru prezentare. S-a mai stabilit ca mas media să fie anunţată după obţinerea aprobării manifestării de către Comisia municipală de avizare a adunărilor publice, respectiv din 22.10.2010. De asemenea s-a stabilit ca purtătorul de cuvânt să fie col. (rt) Dorin Filip.