miercuri, 17 februarie 2010

NECESITATEA SINDICATULUI MILITAR

Ziarul local "Răsunetul" din municipiul Bistriţa, în ziua de 16.02.2010 mi-a publicat următorul articol:

NECESITATEA UNUI SINDICAT MILITAR

          Ani de zile, atât pe vremea “socialismului multilateral nedezvoltat”, cât şi în aceste «glorioase» zile ale statului român nedemocrat, respectiv ale capitalismului nu prea existent din România noastră, pe zi ce trece, mai mult scumpă decât dragă, aşadar, în această Românie s-a interzis cu desăvârşire existenţa unui sindicat al militarilor. Singurul sindicat acceptat a fost al salariaţilor civili. Şi ăsta sub conducerea nemijlocită şi “nepreţuită” a ministrului politicianist al apărării.

          Aşadar, nicăieri, în nici o lege din România, nu este prevăzută vreo reglementare prin care militarul, de orice grad ar fi, să aibă posibilitatea să lupte pentru drepturile lui. În schimb, militarul are numai şi numai obligaţii. Să enumerăm câteva:

-         cadrelor militare în activitate le este interzisă exercitarea următoarelor

drepturi: 
a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii publice; 
b) să candideze pentru a fi alese în administraţia publică locală şi în Parlamentul României, precum şi în funcţia de Preşedinte al României; 
c) să declare sau să participe la grevă; 

-         cadrelor militare in activitate le este restrânsă exercitarea unor

drepturi şi libertăţi, astfel:

a) opiniile politice pot fi exprimate numai în afara serviciului; 
b) exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României şi forţelor armate nu este permisă; 
c) condiţiile în care cadrele militare în activitate vor putea să prezinte public informaţii militare se vor stabili prin ordin al ministrului apărării naţionale; 
d) aderarea la culte religioase este liberă, mai puţin la cele care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi la cele care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei; 
e) constituirea în diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-ştiinţific, cultural şi sportiv-recreativ, cu excepţia celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii şi disciplinei specifice instituţiei armatei, este permisă în condiţiile stabilite prin regulamentele militare; 
f) încheierea căsătoriei este liberă în condiţiile legii. Căsătoria cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia română este condiţionată de obţinerea aprobării prealabile a ministrului apărării naţionale; 
g) participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical este interzisă, cu excepţia activităţilor la care se participă în misiune; 
h) cadrele militare în activitate se pot deplasa în străinătate în condiţiile ce se stabilesc prin ordin al ministrului apararii naţionale.

Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate au obligaţia de a nu efectua activităţi care contravin demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre militare. 

Cadrelor militare în activitate le este interzis: 
a) să îndeplineasca alte funcţii decât cele în care sunt încadrate, cu excepţia cumulului prevăzut de lege, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; 
b) să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori societăţi comerciale, cu excepţia celor numite în consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, din cadrul industriei de apărare sau în legatură cu aceasta. (Întrebarea mea este: care industrie de apărare ?)

          Am enumerat mai sus doar câteva din restricţiile de care «se bucură» cadrele militare în activitate. Să mai trecem câteva, aşa spre «amuzamentul» unora, care îşi freacă mâinile de bucurie când aud sau când chiar ei lovesc fără nici o explicaţie logică în Armată, probabil pentru frustrările lor – poate ca inapţi medical – sau pentru că urăsc în mod iraţional Armata şi, evident pe componenţii ei principali: cadrele militare. Astfel, militarii sunt la dispoziţia statului român 24 de ore din 24. De altfel, argumentul «conducerii înţelepte»  dintotdeauna, atunci când militarul este trimis în aplicaţii, în misiuni, în serviciul de zi, este că: « Sunteţi plătiţi 24 de ore din 24 ». În virtutea acestui stupid «principiu», militarii sunt alarmaţi indiferent de oră (ceea ce este firesc, totuşi), se antrenează în permanenţă în diferite tabere – în poligoane, la munte, în alte tipuri de locuri (ceeace este, iarăşi, firesc). Dar dacă tu, Guvern, ai scos o lege a salarizării UNITARE, înseamnă că şi CODUL MUNCII este UNITAR. Atunci înseamnă că tu, stat român, prin Guvernul pe care îl ai la conducerea ţării, trebuie să asiguri ca militarilor să li se plătească orele suplimentare: dacă militarul este în tabără să fie plătit pentru 24 de ore, nu doar pentru 10 ore cum este stabilit în momentul de faţă. Personal, dacă acum aş mai fi militar activ şi aş fi în tabără, după 10 ore aş pleca acasă sau oriunde aş dori şi nu m-aş întoarce  decât după 14 ore ! Mă plăteşti doar 10 ore, stau la serviciu doar 10 ore ! Sunt în serviciul de zi, după 10 ore aş solicita schimbarea, sau, conform CODULUI MUNCII, să mi se plătească celelalte 14 ore suplimentare ! Şi, în acelaşi timp, pentru a asigura o adevărată «echitate» şi un egalitarism comunist desăvârşit aş cere imperios eliminarea TUTUROR privaţiunilor (citiţi OBLIGAŢIILOR) militarilor ! Înscrierea în regulamentele militare  a normării muncii militarilor şi a plăţii orelor suplimentare, etc. Legalizarea sindicatului în Armată, scoaterea interdicţiilor privind partidele politice, privind alegerea în administraţia publică locală sau centrală, inclusiv ca preşedinte al României, în fine, scoaterea TUTUROR interdicţiilor ! Dacă toţi suntem egali, indifferent de munca ce o desfăşori, toţi să fim plătiţi la fel, toţi să avem aceeaşi pensie ! URA!!!Trăiască Partidul Unic al TUTUROR !!!

          Ei bine, să luăm în calcul că militarul este plătit 30 de zile şi nu la oră. Adică este plătit 24 de ore din 24. În această situaţie, cunoscând că salariul mediu al unui militar activ este în momentul de faţă în jur de 1.800 de lei. Împărţiţi cei 1.800 lei la 30 şi veţi vedea că, militarul primeşte 60 lei pentru 24 de ore, adică 2,5 lei pe oră ! Salariul minim pe economie de 600 lei este plătit pentru 160 ore (5 zile pe săptămână – respectiv 40 ore de înmulţit cu 4 săptămâni, rezultă 160 ore). Pe oră rezultă 3,75 lei. Se vede mai mult decât clar că, un militar primeşte mult sub salariul minim pe economie !

          Am făcut toate aceste demnostraţii pentru a arăta că, absolut toate cadrele militare, active, în rezervă, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale, din celelalte instituţii ale Sistemului Naţional de apărare, trebuie să conştientizeze că nu au nici-un organism care să le apere interesele ! Ministrul este numit politic, şeful Statului Major General este numit funcţie de prieteniile politice. Avansările la gradul de general se fac, de regulă, tot ca urmare a prieteniilor politice. Este mai mult decât evident că toate acestea duc la o subordonare totală, inclusv încălcând interesele tuturor militarilor, pentru executarea ordinelor DE PARTID, cu alte cuvinte ale intereselor de grup (DEX – Partid – grup de oameni cu idei şi interese comune).

          Conducerea actuală a ţării, dat fiind faptul că Armata nu a votat aşa cum şi-ar fi dorit, se răzbună acum prin orice mijloace. Dar mai ales, această conducere, acest Guvern incompetent, a creat diversiunea împotriva Armatei în scopul de a ascunde adevărata faţă a Legii unitare a pensiilor şi anume acela de a SCĂDEA TOATE PENSIILE. Îi rog pe cititorii acestui articol să-şi pună întrebarea: de ce Guvernul României nu prezintă, sub nici o formă, o aplicaţie de calcul a pensiei după acest proiect de lege ? Pentru că este foarte evident că, scăzând punctul de pensie VOR SCĂDEA TOATE PENSIILE !  Un calcul raţional, matematic asupra pensiilor «nesimţite» ar scoate în evidenţă că economiile la Buget nu ar putea fi de 800 de milioane de euro, ci doar de până la 150 – 200 milioane de euro. Celelalte 600 de milioane de euro ar fi «economisite» din banii TUTUROR PENSIONARILOR !

Mai mult decât atât: prin adăugarea pensiilor ocupaţionale (care acum sunt plătite din Bugetul de Stat) la Bugetul Asigurărilor Sociale, acest buget va scădea în mod dramatic ! Şi atunci este evident că vor scădea TOATE PENSIILE !

Sigur că da, vedeţi oameni buni, de vină sunt militarii ! De aia trebuie să vă scădem pensiile ! N-avem bani. Asta este !

          Revin de această dată la titlul articolului meu şi anume «Necesitatea unui sindicat militar». Exită în ţările cu adevărat democrate, în mai toate armatele acestor state, organizaţii sindicale ale militarilor, nu ale salariaţilor civili ! Exită chiar la nivel internaţional o organizaţie a sindicatelor din armată. Întrucât, se vede clar că Guvernul României încalcă drepturile  fundamentale ale omului, încalcă Constituţia (Ordonanţe de Urgenţă declarate de Curtea Constituţională ca neconstituţionale, etc.), cerem, deocamdată numai cadrelor militare în rezervă şi retragere din întregul Sistem de Apărare Naţională (Poliţie, Jandarmerie, SRI, STS, Penitenciare), să se înscrie în Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, filiala 1 Bistriţa. Mai multe despre acest sindicat vă puteţi informa accesând site-ul  SCMD (Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate). Cu adevărat NUMAI ÎMPREUNĂ VOM REUŞI !

 

Colonel (rt.) FILIP DORIN