miercuri, 23 octombrie 2013

De la 1 ianuarie 2014 se maresc substantial soldele si reintra in functiune intr-o forma noua si O.U.G. nr. 7/1998! Sa ne calculam pierderile!

(Material preluat de pe www.http://r-26500.blogspot.ro/    Asociaţia Militarilor în Rezervă "R-26500")

Diverse surse (unele sunt publice, de exemplu aici si aici), indica faptul ca de la 1 ianuarie 2014 intra in vigoare noii coeficienti de salarizare pentru personalul bugetar, deci si pentru militari. Militarii activi spun si ceva de un fel de ordonanta necesara pensionarii unor generali. Datele corelate converg catre faptul ca de la 1 ianuarie 2014 ar urma sa se aplice in volum complet Legea nr. 284/2010 a salarizarii personalului bugetar care include "la pachet" atat noii coeficienti de salarizare, cat si "ordonanta" la care fac referire militarii activi!

Legat de aceasta chestiune, materialul de fata are urmatoarele scopuri:

- de a ne forma o idee despre cuantumul estimativ al pensiilor pe care ar fi trebuit sa le avem in plata incepand cu data de 1 ianuarie 2014, daca acestea ar fi ramas pensii de serviciu;
- de a dezamorsa propaganda atintita contra celor care au fost blamati ca au beneficiat de indemnizatii de comanda si/sau solde de merit, care insa exista si astazi;
- de a dezamorsa propaganda atintita contra celor care au fost blamati ca au beneficiat de solde (salarii) compensatorii in baza O.U.G. nr. 7/1998, care insa exista si astazi (cel putin in lege);
Dupa cum cunoastem atunci cand ne-am pensionat in baza Legii nr. 164/2001, cuantumul pensiilor era determinat intr-un anumit procent din ultima solda. Majoritatea am depasit lejer 90% din ultima solda in activitate, apropiindu-ne sau atingand pragul de 100%. Pentru a ne forma o imagine cat de cat exacta a cuantumurile pensiilor pe care ar fi trebuit sa le avem de la 1 ianuarie 2014 daca nu s-ar fi abrogat legea pensiilor militare, nu trebuie decat sa incercam sa ne amintim ce procent raportat la ultima solda atingeau pensiile noastre militare la data pensionarii, apoi sa aplicam acel procent la solda in plata de la data de 1 ianuarie 2014. 

A. Sa ne calculam cuantumurile pensiilor raportate la soldele militarilor activi.

Legea nr. 284/2010, Anexa nr. VII, Cap. II, Sect. a 2-a, Art. 3

(1) Personalul militar are dreptul la soldă lunară.
(2) Solda lunară se compune din solda funcţiei de bază, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale.
(3) Solda funcţiei de bază este formată din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă. Pentru realizarea diferenţierii soldelor funcţiilor de bază, se stabilesc clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare pentru soldele de funcţie.

De retinut! Pt. a nu exista confuzii, solda funcţiei de bază care cuprinde doar elementele precizate anterior este o solda minimala care in realitate se ia in calcul doar la acordarea ajutoarelor la trecerea in rezerva. Aceasta solda a funcţiei de bază este inferioara ultimei solde in activitate. Are caracteristic faptul ca reprezinta tot o solda lunara, dar fara alte sporuri, majorari sau prime cu exceptia gradatiilor de vechime si a soldei de comanda (fosta indemnizatie de comanda). Din tabelele de mai jos  rezulta insa ca in majoritatea cazurilor, chiar si o astfel de solda a functiei de baza (solda de funcţie + solda de grad + gradaţii, chiar si fara solda de comanda) tot este net superioara pensiilor aflate in plata actualmente.  


TABEL CU COEFICIENTII DE IERAHIZARE (SOLDA/SALARIUL DE FUNCTIE)

Nr. crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Clasa de salarizare
Coeficienţi de ierarhizare
minim
maxim
minim
maxim
1.
Şeful Statului Major General, secretar de stat - şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorul Serviciului de Protecţie şi Pază
S
-
105
-
13,10
2.
Adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii, adjuncţii directorului Serviciului de Informaţii Externe, adjuncţii directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi adjuncţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază
S
-
103
-
12,41
3.
Funcţii corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de poliţie, director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
S
98
102
10,97
12,11
4.
Funcţii corespunzătoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie, director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
S
94
97
9,94
10,70
5.
Funcţii corespunzătoare gradului de general-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie
S
90
93
9,00
9,70
6.
Funcţii corespunzătoare gradului de general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare
S
84
89
7,76
8,78
7.
Funcţii corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare
S
71
83
5,63
7,58
8.
Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliţie/penitenciare
S
62
68
4,51
5,23
9.
Funcţii corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare
S
56
61
3,89
4,40
10.
Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare
S
47
54
3,11
3,70
11.
Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliţie/penitenciare
S
41
45
2,69
2,96
12.
Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare
S
39
40
2,56
2,62
13.
Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie/penitenciare debutant
S
-
37
-
2,43
14.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar principal/plutonier adjutant principal/şef
S
39
40
2,56
2,62
M
37
38
2,43
2,49
15.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. I/plutonier adjutant
S
37
38
2,43
2,49
M
34
35
2,26
2,32
16.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a II-a/plutonier major
S
34
35
2,26
2,32
M
32
33
2,15
2,20
17.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a/plutonier
S
32
33
2,15
2,20
M
30
31
2,05
2,10
18.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a/sergent major
M
28
29
1,95
2,00
19.
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent - agent şef principal de poliţie/penitenciare (şef formaţiune*))
S
39
40
2,56
2,62
M
37
38
2,43
2,49
20.
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent - agent şef principal de poliţie/penitenciare
S
32
38
2,15
2,49
M
28
36
1,95
2,37
21.
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent de poliţie/penitenciare debutant(sergent major)
M
-
27
-
1,90
22.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V-a/sergent
M
-
26
-
1,86
23.
Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa I

-
25
-
1,81
24.
Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a II-a

-
24
-
1,77
25.
Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a III-a

-
23
-
1,72
26.
Funcţii corespunzătoare gradului de fruntaş

-
22
-
1,68
27.
Funcţii corespunzătoare gradului de soldat

-
21
-
1,64

TABEL CU SOLDELE DE GRAD 
(aplicabile de la 1 ianuarie 2014, datele sunt furnizate de S.N.A.P. - descarca de aici)

Ofiţeri:

- general, amiral, chestor general de poliţie
531 lei
- general-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie
513 lei
- general-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie
504 lei
- general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare
495 lei
- colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare
468 lei
- locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliţie/penitenciare
441 lei
- maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare
432 lei
- căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare
414 lei
- locotenent, inspector de poliţie/penitenciare
405 lei
- sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/ penitenciare
387 lei
Maiştri militari:

- maistru militar principal
369 lei
- maistru militar clasa I
360 lei
- maistru militar clasa a II-a
342 lei
- maistru militar clasa a III-a
333 lei
- maistru militar clasa a IV-a
324 lei
- maistru militar clasa a V-a
315 lei
Subofiţeri şi agenţi de poliţie/penitenciare:

- plutonier-adjutant principal/şef, agent-şef principal de poliţie/penitenciare
369 lei
- plutonier-adjutant, agent-şef de poliţie/penitenciare
360 lei
- plutonier-major, agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare
342 lei
- plutonier, agent principal de poliţie/penitenciare
333 lei
- sergent-major, agent de poliţie/penitenciare
324 lei
- sergent
315 lei
Soldaţi şi gradaţi voluntari:

- caporal clasa I
312 lei
- caporal clasa a II-a
305 lei
- caporal clasa a III-a
297 lei
- fruntaş
288 lei
- soldat
270 lei

Pentru a determina insa o valoare cat mai exacta a pensiei calculate pe baza ultimei solde, trebuie sa procedam astfel:

1) Sa determinam valoarea soldei lunare. La minim aceasta este formata din: solda de functie (coeficient de ierarhizare conform tabelului x 800 lei ) + 3% pentru fiecare 3 ani vechime (maxim 7 gradatii) + solda de grad (conform tabelului). 

2) In practica este insa aproape exclus ca cineva sa beneficieze doar de elementele care stau la baza calculului unei solde lunare minime. Pentru a determina o valoare cat mai reala a soldei lunare, in functie de fiecare caz in parte, la valoarea soldei de functii trebuie sa adaugam indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi alte drepturi salariale (acestea sunt prevazute in Legea nr. 284/2010, la Anexa nr. VII). Exemple:

- Solda de comanda de până la 25 % din solda de funcţie/salariul de funcţie pentru cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii de comandă beneficiază lunar de solda/salariul de comandă. De retinut: este singurul gen de majorare care face parte din solda funcţiei de bază;
- Prime pentru condiţii de pericol în unităţile de fabricare, experimentare, analiză ori depozitare a muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, precum şi pentru activităţi specifice la calamităţi naturale:

- locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase
37-50 %;
- locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase
16-30 %;
- locuri de muncă sau operaţiuni periculoase
până la 16 %.

- Pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, spor de până la 15 % din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
- Pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15 % din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
Pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, un spor de până la 15 % din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
Pentru munca cu grad ridicat de risc (personalul care execută, conduce, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau datelor/situaţiilor/documentelor/actelor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie beneficiază de o compensaţie de risc/pericol deosebit de până la 30 %, calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază;
- Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de o compensaţie de 30 % din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază;
- Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50 % calculată la solda/salariul funcţiei de bază. (Dreptul prevăzut anterior poate fi acordat pentru cel mult 5 % din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30 % din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite);
- Pentru personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizaţie de 15-20 % din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază;
Etc. - restul in Legea nr. 284/2010, Anexa nr. VII.

3) Sa nu uitam! Acele solde indiferent cum ar fi calculate, sunt solde si nu pensii militare. Desi estimativa, cea mai lejera metoda de a ne forma o imagine despre cuantumul actualizat al pensiei militare este de a aplica respectivelor solde procentul atins de pensiile noastre militare la data pensionarii fata de ultima solda. O a 2-a metoda este cea a Legii nr. 164. Indiferent de metoda, in absenta unei legi a pensiilor militare, este evident ca incepand cu data de 1 ianuarie 2014 ne indepartam vertiginos de soldele militarilor in activitate, ceea ce nu s-ar fi intamplat daca ne-ar fi fost mentinute pensiile militare.  

B. De la 1 ianuarie 2014 se reactiveaza O.U.G. nr. 7/1998. Studiu de caz.

Ordonanta mea e de 52 595 euro
Ne aducem aminte prea bine despre faptul cum propaganda contra pensiilor militare infiera cu "manie proletara" faptul ca multi dintre noi fie am beneficiat de salarii compensatorii, fie de de indemnizatii de comanda sau de solde de merit. La pct. A am demonstrat ca exista si in prezent si vor exista atat indemnizatii de comanda (denumite solde de comanda), cat si indemnizatii de merit (spor pentru lucrari de exceptii). Mai ramanem sa demonstram cum este cu reactivarea O.U.G. nr. 7/1998. 

Legea nr. 284/2010, Anexa nr. VII, Cap. II, Sect. a 2-a, Art. 20 

(1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază avută/avut în luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:

Vechime efectivă:
- până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- între 15-20 ani - un ajutor egal cu 10 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- între 20-25 ani - un ajutor egal cu 12 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- între 25-30 ani - un ajutor egal cu 15 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- peste 30 ani - un ajutor egal cu 20 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază.

Legea nr. 284/2010, Anexa nr. VII, Cap. II, Sect. a 2-a, Art. 3

(3) Solda funcţiei de bază este formată din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă. Pentru realizarea diferenţierii soldelor funcţiilor de bază, se stabilesc clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare pentru soldele de funcţie.

Studiu de caz: general-maior. Nu conteaza care, poate fi chiar sefa DFC. In timpul unor explicatii ramase de pomina, renumita doamna tuna si fulgera cum ca cei carora ne-au fost diminuate pensiile, n-ar trebui sa ne mai revoltam intrucat am beneficiat si de salarii compensatorii in baza prevederilor O.U.G. nr. 7/1998. Asadar, care este valoarea salariilor compensatorii de care va beneficia doamna general?

Solda functiei de baza: 
-  solda de functie: 9,70 x 800 lei = 7 760 lei;
- gradatia 7 de vechime: 7 760 x 21% = 1 630 lei (calcul sumar - finantistii pot interveni); 
 - solda de comanda: 7 760 x 25% = 1 940 lei;
-  solda de grad:  504 lei;

Total solda functiei de baza: 11 834 lei.
Total compensatorii: 11 834 x 20 = 236 680 lei (cca. 52 595 euro). Asta da ordonanta! Si cu cat patos ne mai infiera doamna pe noi!UPDATE

Prin bunavointa dl. Mr. (r) R.M. caruia ii aducem multumirile cuvenite (la acel material s-a muncit, nu gluma), va punem la dispozitie si calculele comparative detaliate. Acestea demonstreaza fara echivoc cateva lucruri:

- o lege a pensiilor militare este incomparabil mai avantajoasa pentru militari decat actuala legislatie;
- avantajul creat unei parti a rezervistilor in baza Legii nr. 119/2010 s-a pierdut sau se pierde cu repeziciune;
- calculele demonstreaza cu usurinta ceea ce stim de fapt cu totii: Legea nr. 241/2013 este o "leapsa" clara la adresa rezervistilor cu pensii diminuate.

Materiale de consultat: 
Poate aceste materiale pur tehnice ajung si pe la propagandistii exaltati ai lui Gabriel Oprea si pe la alti"huhurezi" care tot se amagesc singuri si incearca sa ii mai induca in eroare si pe altii ca ceea ce s-a intamplat a fost in avantajul rezervistilor!